“กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ” องค์กรไทยแห่งแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กร ที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2562

World’s Most Ethical Companies คือการยกย่องให้เกียรติองค์กรที่ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญขององค์กรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลและขับเคลื่อนต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในธุรกิจสังคมทั่วโลก

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2562 หรือ 2019 World’s Most Ethical Companies ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536 ด้วยพันธกิจที่ให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและสังคม กลุ่มบริษัทในเครือดีทีจีโอประกอบด้วยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทดี ซูพรีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทรดดิ้ง และบริษัทดีที ดีไซน์ จำกัด ซึ่งดูแลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ถือเป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้นับตั้งแต่ก่อเริ่มมีการประกาศ World’s Most Ethical Companies ในปี 2550 โดยเป็นหนึ่งในสี่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจากประเภท “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ซึ่ง MQDC คือบริษัทในเครือที่สำคัญของดีทีจีโอในการทำหน้าที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้พันธกิจ ‘For all well-being’ ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ไม่เฉพาะเพียงแค่สังคม แต่ยังรวมถึงสรรพสิ่งทั้งหมดบนโลกนี้

ในปีพ.ศ. 2562 มีบริษัทที่ได้รับเลือกทั้งสิ้น 128 องค์กร จาก 21 ประเทศทั่วโลก และ 50 ประเภทธุรกิจ โดยองค์กรทั้งหมดซึ่งได้รับเกียรติจากการคัดเลือกตลอดทั้ง 13 ปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชน การสร้างพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการทำงาน อีกทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องจริยธรรมและการมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

“บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่องค์กรจากประเทศไทยได้รับการยอมรับทางด้านการดำเนินงานทางจริยธรรมตามมาตรฐานระดับโลก” คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าว

“ถือเป็นความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องและสมาชิกองค์กรทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้กลุ่มบริษัทดีทีจีโอได้รับเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและโลกใบนี้ ดิฉันและสมาชิกองค์กรทุกท่านขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรภาคธุรกิจและภาคสังคม นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่นในการร่วมดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นเพื่อสร้างความสำเร็จต่อไปในอนาคต”

“วันนี้สมาชิกองค์กร นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความน่าเชื่อถือที่ยิ่งใหญ่ให้แก่องค์กรที่ใส่ใจสังคมเป็นสำคัญ องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลพร้อมกับกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแค่ทางธุรกิจ แต่ยังรวมถึงด้านสังคม ได้พิสูจน์แล้วว่าจะมีแรงขับเคลื่อนในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า” มิสเตอร์ทิมโมธี เออร์บริช (Mr Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบัน Ethisphere กล่าว “ผมขอแสดงความยินดีต่อบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับการขับเคลื่อนทางสังคมและธุรกิจที่ห่อหุ้มพวกเขาไว้ด้วยจริยธรรมและความยั่งยืน”

 

DTGO Named One of 2019 World’s Most Ethical Companies as First Thai Firm on Global List

Recognition honors those companies who recognize their critical role to influence and drive positive change in the business community and societies around the world.

DTGO Corporation Limited (DTGO), a leading Bangkok-based business group, has been recognized by the Ethisphere Institute, a global leader in defining and advancing the standards of ethical business practices, as one of the 2019 World’s Most Ethical Companies, becoming the first Thai business to receive the respected global recognition.

DTGO is a diversified group established in 1993 with a mission to integrate social contribution with business success. The group’s companies include property developer Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC), trading specialist Dees Supreme, and architectural design studio DT Design.

DTGO is the first Thai company to qualify since the recognition launched in 2007. The group is one of four honorees in the 2019 list’s ‘property development’ category. DTGO’s major subsidiary MQDC develops real estate projects under its commitment “for all well-being”, to benefit not only society but all living beings.

In 2019, the 128 honorees span 21 countries and 50 industries. The 13th class of honorees profoundly illustrate how companies continue to be the driving force for improving communities, building capable and empowered workforces, and fostering corporate cultures focused on ethics and a strong sense of purpose.

“DTGO and its subsidiaries are delighted and honored that Thai business is now recognized in this respected platform for global ethical standards,” said DTGO Group CEO and founder Mrs Thippaporn Ahriyavraromp.

“This recognition has been earned by all DTGO stakeholders and members. This designation will inspire us to continue working to benefit society and the planet. I also thank our customers, business and social partners, investors, and other stakeholders for their commitment to ethical business. We will all work to build further on this success.”

“Today, employees, investors, and stakeholders are putting their greatest trust in companies to take leadership on societal issues. Companies that take the long view with a purpose-based strategy are proven to not only outperform but last,” said Ethisphere’s Chief Executive Officer, Timothy Erblich. “I congratulate everyone at DTGO for their social and business drive, encapsulated by their ethics and sustainability.”