กวิตา วัฒนะชยังกูร ณ ปาริชาติ คอร์ท โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ 17 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

The Scale 2, 2015

Nova Contemporary ภูมิใจเสนอ ‘Kawita Vatanajyankur’ นิทรรศการของศิลปิน กวิตา วัฒนะชยังกูร ที่จัดแสดงนอกขอบเขตของกล่องแกลเลอรี่สีขาวเป็นครั้งแรก นำเสนอผลงานวิดิโอแบบจัดวางเฉพาะพื้นที่จำนวน 4 ชิ้น  ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ในผลงานชุดนี้กวิตา เสาะหาความเป็นไปได้ทางสังคม-วัฒนธรรมและจิตวิทยาของสื่อวิดีโออาร์ต ด้วยกรรมวิธีที่สร้างสรรค์ผสมผสานกับมุมมองแบบจิตรกรรมที่ถูกบันทึกอยู่ในท่าทางอันแสดงถึงความเปราะบางและความเด็ดขาด  กวิตานำเสนอสิ่งที่ต่างไปจากงานศิลปะเชิงแนวคิดที่เราคุ้นชิน ซึ่งทั้งปลุกเร้าและน่าประทับใจ ทำให้กวิตาได้กลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่น่าจดจำที่สุดของยุคสมัยนี้ ชิ้นงาน The Scale 2 (2015) ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่จัดแสดงครั้งนี้ เคยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Venice Biennale ครั้งที่ 57 กับ Alamak! project ในนิทรรศการ “Islands In The Stream” อีกด้วย

กวิตาตั้งคำถามกับมุมมองและการให้คุณค่าต่อการใช้แรงงานในชีวิตประจำวัน ทั้งในเชิง จิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม  ผลงานของศิลปินพิเคราะห์การกระทำในแต่ละวันที่ซ้ำๆ และต่อเนื่องของเราในฐานะเครื่องมือเพื่อการอยู่รอด เธอศึกษาความสัมพันธ์ของอำนาจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และความเชื่อมโยงที่มีต่อโลกแห่งวัตถุนิยมและทุนนิยมที่กักขังเราอยู่นี้  โดยเธอมักจะใช้ร่างกายของเธอแทนวัตถุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์  ภาพร่างกายที่บิดเบี้ยวและเหนื่อยล้าอันเกือบจะเปลือยเปล่าของเธอนั้น เป็นรูปทรงที่โดดเด่นเมื่อเปรียบกับภาพพื้นหลังสีสด ซึ่งสีสันที่เสมือนภาพจิตรกรรมเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในผลงานของเธอ

Colander, 2017

นิทรรศการ Kawita Vatanajyankur แสดงให้เห็นเส้นทางพัฒนาการผลงานศิลปะของกวิตา ในช่วงปี ค.ศ. 2012 ถึง ค.ศ. 2017  ผลงาน The Dustpan (2014) ที่จัดแสดงบริเวณหน้าห้องน้ำนั้น แสดงเรือนร่างของกวิตาซึ่งแขวนห้อยหัวลงกลายเป็นไม้กวาดที่กระโจนเข้าสู่ที่โกยผงทุกๆนาที สื่อถึงความท่วมท้นของงานบ้านที่เกิดขึ้นซ้ำๆ  ส่วนผลงานชิ้น The Scale 2 (2015) ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณบ่อปลาคาร์ฟนั้น กวิตาได้แปรร่างกายของเธอให้กลายเป็นเครื่องชั่งและพยุงน้ำหนักของข้าวสารที่บรรจุในกระด้งแบบพื้นบ้านไทย  และในผลงาน Colander (2017) ที่จัดแสดงอยู่หน้าร้านอาหารไทย Spice Market นี้ เราจะเห็นกวิตากลายเป็นตะกร้อลวกเส้นบะหมี่ สื่อถึงภาพของการออกแรงที่เกิดขึ้นในการลงมือผลิตอาหารที่เราบริโภค

นอกเหนือจากประเด็นเรื่องงานบ้าน ผลงาน Big Fish in a Small Pond (2017) ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณบ่อปลาคาร์ฟ ของปาริชาติ คอร์ท มุ่งหวังที่จะจุดประเด็นสนทนาเกี่ยวกับการเอาเปรียบแรงงานในอุตสาหกรรมประมง ในวิดีโอชิ้นนี้ ร่างของกวิตาลอยอยู่กลางอากาศ ปากของเธอแขวนติดอยู่กับตะขอเหล็ก แสดงภาพของความเจ็บปวดและไร้พละกำลัง อันเกิดขึ้นมาจากการไม่สามารถหลีกหนีสภาวะการณ์อันเลวร้ายได้

ศิลปินถ่ายทอดธรรมชาติของการมีอยู่ของเราที่คล้ายกับการติดกับ และสื่อถึงความเปราะบางของมนุษย์ ผ่านการนำพาร่างกายของเธอไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่างๆ   ด้วยการอ้างอิงถึงงานที่ปฏิบัติโดยแรงงานและกรรมกรนี้ กวิตาปรารถนาที่จะแสดงให้เห็นความทุกข์ที่แรงงานต้องตรากตรำเผชิญอย่างไม่ได้รับการช่วยเหลือใดใด  การวิเคราะห์สภาวะความเป็นมนุษย์ในสังคมปัจจุบันของศิลปิน ฉุกให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของ จรรยาบรรณ และภาระรับผิดชอบเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์สังคมที่หวังว่าจะนำมาซึ่งความหยั่งรู้และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจากสาธารณชน และเป็นความต้องการของศิลปินที่จะเรียกร้องและขบถต่อความไม่เท่าเทียมกัน

วิธีการที่นำไปสู่การเข้าสมาธิเป็นอีกส่วนสำคัญในผลงานของศิลปิน  ผ่านท่วงท่าการทำสมาธิ และความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนระหว่างความเป็นส่วนตัวและความสาธารณะ ความเจ็บปวดและความสุข กลไกขับเคลื่อนและวิถีแห่งการรู้แจ้งโดยตนเอง การต่อต้านและการยอมรับ ประเด็นทั้งหมดนี้ถูกสำรวจโดยวิธีทางกายภาพ การแขวนลอยและภาพสะท้อนแห่งการกอบกู้อันรุนแรงของศิลปินที่ปรากฎอยู่ในวิดีโอ ทำให้ผลงานของกวิตาเปี่ยมไปด้วยพลังอย่างไม่สิ้นสุด

นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2018 เวลา 12.00 – 24.00 น. โดยไม่มีค่าเข้าชม ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ถ. ราชดำริ (รถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ โทร 090-910-6863 หรือ อีเมล info@novacontemporary.com

 

KAWITA VATANJYANKUR AT PARICHART COURT, ANANTARA SIAM BANGKOK HOTEL 17th October – 18th November 2018

The Scale 2, 2015

Nova Contemporary is proud to present Kawita Vatanajyankur, the artist’s first overview in Bangkok outside of a white cube setting. This includes four video works presented as site-specific installations on view at the Anantara Siam Bangkok Hotel. In them Kawita explores the socio-cultural and psychological potentials of video art, utilising an inventive and painterly approach that imbues her documented gestures with a tangible sense of fragility and directness. She presents us with impressive and evocative counterpoints to the conceptual works of art that we are familiar with – establishing herself as one of the most noteworthy artists of her generation. One of the exhibited works, The Scale 2 (2015), was exhibited in 57th Venice Biennale with Alamak! project “Islands In The Stream”.

Kawita interrogates the psychological, social and cultural ways of viewing and valuing everyday labour. Her works re-examine the continuous and repetitive action that we perform on a day to day basis as tools of survival, and the power relations involved in the human activity and its steady connection to the materialistic and capitalistic world that we are confined to. She often objectifies her body, transforming herself into tools and apparatuses. Contorted and strained, her quasi-nude form stands boldly apart against the colourful backdrop, with the alluring bright colours and painterly feature in these videos becoming a crucial part of her artistic repertoire.

Colander, 2017

Kawita Vatanajyankur exhibits the trajectory of Kawita’s artistic progression between 2012 and 2017. The Dustpan (2014), located in front of the powder room, sees her hung upside down as a broom and plunged headfirst into a dustpan once every minute, conveying the overwhelming quality of repetitive domestic tasks. The Scale 2 (2015) is positioned at the centre of the pond, in this she transforms herself into a scale that strains in the act of balancing heavy traditional Thai rice baskets on top of its back. Colander (2017) in front of the Thai restaurant Spice Market, in this, she is a noodle strainer exemplifying the physical exertion that goes into the food produced and consumed by us. Moving away from her previous exploration into domestic chores as a subject matter, Big Fish in a Small Pond (2017), located upon the pond in the Parichart Court, hopes to initiate conversations regarding the fishing industry’s labourers’ exploitation. In this video, Kawita suspends herself in the air hanging only by a metal hook in her mouth; here she visualises the pain and powerlessness that comes from the being unable to escape a dire circumstance.

The artist portrays the ensnared nature of our existence, conveying human vulnerability by putting herself through these arduous positions. Referencing the tasks undertaken by physical labourers and workers, Kawita seeks to make visible the hardship that they endure and their unwavering resilience against such. This investigation into the human condition in today’s society seeks to provoke questions of ethics and accountability – a catalyst to further social commentary that will hopefully evoke needed empathy from the general public. It is her activist desire to rebel against inequality.

The meditative process is another integral part of her works; through her meditative postures, the intricate relationships between private and public, pain and joy, mechanism and self-enlightenment, resistance and acceptance are physically inspected. The suspension and reflective redemption presented in her violent video aesthetic lend her work its unremitting power.

The exhibition will showcase from October 17 – November 18, 2018 opening from 12PM-12AM (free of charge at Anantara Siam Bangkok Hotel, Rajadamri Rd. (next to BTS Ratchadamri station).

For additional information, please call 090-910-6863 or contact info@novacontemporary.com