การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED): อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 15 ปี ในขณะที่ยังคงต้องควบคุมราคาที่พุ่งสูงขึ้นในภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75%  พร้อมกับค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ใครหลาย ๆ คนให้ความสนใจและเกิดความกังวลอย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรง ประกอบกับนาย เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) กล่าวว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีความจำเป็น เนื่องจากต้องการลดอัตราความต้องการ (Demand) และลดแรงกดดันที่ส่งผลให้ราคาเพิ่งสูงขึ้น และหลีกเลี่ยงความเสียหายในระยะยาว เป็นต้น

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งผลต่อธนาคารในเกือบทุกประเทศอย่าง ประเทศอังกฤษ อินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ ที่ต้องเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกันอย่าง การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ต้องต่อสู้กับปัญหาเงินเฟ้อภายในประเทศของตนเองเช่นกัน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น การจำนอง เงินกู้ ดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิต ตลอดจนการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ผู้กำหนดนโยบายคาดไว้

 

Fed rate hike: US interest rates hit 14-year high in inflation battle 

The Federal Reserve of the United States has raised interest rates to their highest level in almost 15 years while still curbing soaring prices in the world’s largest economy. The Federal Reserve has announced an additional 0.75% interest rate increase, with borrowing costs continuing to rise. These are events that have attracted much attention and concern over the severe economic downturn, as well as the Federal Reserve Chairman ‘Jerome Powell’ said the rate rises is necessary because they want to slow the rate of demand and easing the pressure that causes prices to just rise and avoid long-term damage.

The economic changes in the United States have affected banks in almost every country, such as the United Kingdom, Indonesia or the Philippines to face similar change such as raising interest rates while fighting inflation in its own country as well. which analysts view that the global interest rate hike directly affect people in many forms such as mortgages, loans, interest on credit card debt as well as an economic slowdown more than policymakers expected.

By BBC News