การติดเชื้อ Covid-19 ในอดีตอาจให้ภูมิคุ้มกันได้นานหลายเดือน

คนส่วนใหญ่ที่เคยเป็นโรคโควิด -19 จะได้รับภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้ออีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อยห้าเดือน โดยข้อมูลมาจากการศึกษาของ Public Health England

การติดเชื้อในอดีตมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส มีผลลดลง 83% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด -19

แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าบางคนก็สามารถเป็นโควิด -19 อีกครั้งและสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้

 

Past Covid-19 infection may provide ‘months of immunity’

Most people who have had Covid-19 are protected from catching it again for at least five months, a study led by Public Health England shows.

Past infection was linked to around an 83% lower risk of getting the virus, compared with those who had never had Covid-19, scientists found.

But experts warn some people do catch Covid-19 again – and can infect others.

By BBC News