การทดลองของ Fed กับตราสารหนี้กำลังจะเริ่มขึ้น

ธนาคารกลางสหรัฐเปิดตัวตลาดสินเชื่อองค์กร

เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา Fed ได้เพิ่มความพยายามอย่างมากในการป้องกันภาวะถดถอยของโคโรนาไวรัสโดยสัญญาว่าจะจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อซื้อพันธบัตรบริษัทและ ETFs  หลังจากนั้นธนาคารกลางสหรัฐได้เพิ่มตราสารหนี้และพันธบัตร ETFs ในรายการสินทรัพย์ที่จะได้รับการตักตวงมากขึ้นคำมั่นสัญญาดังกล่าวมีผลกระทบอย่างลึกซึ้ง – แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ได้สั่งการซื้อพันธบัตร บริษัทเดียว

 

The Fed’s experiment with junk bonds is about to begin.

The Federal Reserve unfroze the corporate credit markets — without even firing a shot.

On March 23, the Fed dramatically stepped up its efforts to prevent a coronavirus depression by promising to set up a first-ever special entity to buy corporate bonds and ETFs. The US central bank later added junk bonds and junk bond ETFs to the list of assets that would get scooped up.

That promise had a profound impact — even though the US central bank has not yet directed the purchase of a single corporate bond.