การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

การนอนหลับถือว่าเป็นการพักผ่อนที่สำคัญเพราะจะช่วยทำให้ร่างกาย และอวัยวะของร่างกายโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้การนอนหลับยังช่วยให้เกิดการฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย สารเคมีในร่างกาย สารสื่อประสาท ทุกส่วนของร่างกายเกิดสมดุลและสามารถจัดระเบียบความจำ ทั้งนี้การนอนหลับต้องเป็นอย่างมีคุณภาพจึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งจะคำนึงถึงชั่วโมงการนอน ควรนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมง แต่ละวัยก็ต้องการการนอนหลับที่ไม่เท่ากัน วัยเด็กต้องนอนหลับ 11-13 ชั่วโมง ผู้ใหญ่ 7-8 ชั่วโมง และต้องคำนึงถึงคุณภาพของการนอน โดยนอนหลับให้ครบทุกวงจรของการหลับทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกหลับตื้น เป็นการหลับที่ยังไม่มีการฝัน ระยะที่สองการหลับลึก ร่างกายจะเข้าสู่โหมดพักผ่อน เป็นระยะการหลับที่สนิทที่สุดโดยใช้เวล 30-60 นาที และในระยะนี้อุณหภูมิร่างกายและความดันโลหิตจะลดลง อัตราการเต้นของหัวใจลดลงเหลือ 60 ครั้งต่อนาที ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) และระยะสุดท้ายคือ หลับฝัน ในระยะนี้ร่างกายจะได้พักผ่อนแต่สมองยังคงตื่นตัวอยู่ ซึ่งจะช่วยในเรื่องความจำดังนั้นควรจะนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อร่างกาย และเติมพลังเพื่อตื่นมาพร้อมความรู้สึกสดชื่น

Sleep is important to rest because it helps the body and the organs, especially the heart and blood vessels, in addition, sleep contributes to the restoration of bodily functions, body chemicals, and neurotransmitter. organs are balanced and able to organize memory. However, sleep must be of quality to be beneficial to the body. Which considers the hours of sleep, should sleep for 7-8 hours, each age needs unequal sleep. Children need 11-13 hours of sleep, adults 7-8 hours and need to consider the quality of sleep. By sleeping through the entire cycle of sleep in all three phases, including the first phase, shallow sleep. It’s a sleep without a dream. The second phase is deep sleep. The body goes into rest mode. It is the deepest sleep phase at 30-60 minutes, and during this phase your body temperature and blood pressure will drop. The heart rate is reduced to 60 beats per minute, during which growth hormone secretion occurs and the final stage is dream sleep. This helps in memory, so get enough sleep to achieve the highest quality for your body and recharge to wake up feeling refreshed.