การบริหารร่างกายเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม

ปัจจุบันนี้คนที่นั่งทำงานกับที่ในท่าเดิม ๆ ไม่ได้ขยับตัวไปไหนเป็นระยะเวลานานก็อาจจะประสบกับปัญหาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการหลัง ไหล่ คอ สะโพก อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคออฟฟิศซินโดรม โดยมีท่าบริหารร่างกายเพื่อที่จะแก้อาการปวดเมื่อยนี้ ได้แก่ การบริการต้นคอโดยนำมือคนละข้างจับศีรษะอีกข้างแล้วดึงเพื่อให้รู้สึกตึง ๆ และนับ 1-10 , การบริหารหัวไหล่โดยขยับไหล่ขึ้นลงแล้วเกร็งค้างไว้ 10 วินาที ,ท่าบริหารฝ่ามือ ให้กำและแบมือเพื่อให้กล้ามเนื้อเกร็งค้างไว้ 5 วินาทีจากนั้นคลายมือออกช้า ๆ ทำซ้ำ ๆ ไปประมาณ 2-3 รอบ, ท่าบริหารหลังโดยลุกขึ้นยืนแล้วนำมือมาประสานไว้เหนือศีรษะ ประสานมือไว้ จากนั้นเอนตัวไปทางด้านหลังแล้วนับ 1-10 จึงกลับมาท่ายืนอีกครั้ง และท่าบริหารสะโพกโดยยกเท้าอีกข้างมาวางทับเหนือเข่าอีกข้าง เอนตัวมาด้านหน้าให้รู้สึกตึงบริเวณต้นขา นับ 1-10 จากนั้นสลับทำอีกข้างเช่นกัน นอกจากการบริการร่างกายแล้วต้องทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน อาจจะเปลี่ยนอิริยาบถให้ถูกต้องและพยายามยืดเส้นยืดสาย อีกทั้งการออกกำลังกายก็ยังมีผลทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี

Nowadays, people who sit and work in the same position and do not move for a long time may suffer from body aches. Whether it’s the back, shoulders, neck, hips, these are signs of office syndrome. with exercise postures to relieve this pain, including neck service by bringing each hand to hold the other head and pulling to feel tight and counting 1-10, shoulder exercise by moving the shoulder up and down and tensing. Hold for 10 seconds, palm exercises Keep your hands clenched and clenched for 5 seconds, then slowly release your hands. Repeat this 2-3 times, back exercises by standing up and bringing your hands together above your head, clasping your hands together. Lean back and count from 1 to 10, then return to standing again. and hip exercise by lifting the other foot over the other knee Lean forward to feel the tightness in the thigh area. Count 1-10, then switch to the other side as well. In addition to physical services, behavior modifications must be made at work. May change the posture and try to stretch. In addition, exercise also has the effect of body strong and healthy.