การประท้วงของชาวนาอินเดีย: ‘ป้อมปราการที่เหมือนสงคราม’ เพื่อปกป้องเดลี

มีการใช้ตะปูเหล็ก แท่งลวดหนาม ก้อนหิน และกำแพงชั่วคราว กีดขวางพรมแดนของเดลีจากเกษตรกรที่ประท้วงหลายพันคน

สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่า “เหมือนสงคราม” โดยเกษตรกรบางคนเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่ตึงเครียดกับรัฐบาลเกี่ยวกับกฎหมายการเกษตรฉบับใหม่

การประท้วงเข้าสู่เป็นเดือนที่สาม ถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีต้องเผชิญ

 

 

India farmer protests: ‘War-like fortification’ to protect Delhi

Iron nails, rods, barbed wire, boulders and makeshift walls are being used to barricade Delhi’s borders against thousands of protesting farmers.

The beefed-up security – called “war-like” by some farmers – comes amid a tense standoff with the government over new agricultural laws.

The protest, now in its third month, presents the biggest challenge Prime Minister Narendra Modi has faced.

By BBC News