การปลุกพลังงาน และพลังใจ ให้กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหลัง Lockdown อีกครั้ง

เมื่อวิกฤตโควิด-19 ระบาด ทำให้ส่งผลกระทบกับชีวิต และการทำงานให้ยากลำบากไปด้วย ทำให้หลายคนอาจตกอยู่ในอาการหมดพลังกายและพลังใจที่จะกลับไปทำงานเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เนื่องจากการล็อกดาวน์นั้น นับได้ว่ากิจวัตรหรือการทำงาน การใช้ชีวิตของเราหลายคนจะหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง เช่น การตื่นไปทำงาน ออกไปประชุมงาน การออกไปรับประทานอาหารมื้อเย็น รวมถึงการเข้าสังคมต่าง ๆ ซึ่งการที่การทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิมทั้งหมดหายไป เราอาจจะสามารถรู้สึกเซื่องซึมและหมดแรงบันดาลใจกว่าเดิม แม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะได้พักผ่อนมากกว่าที่เราต้องการก็ตาม ดังนั้นการเพิ่มพลังงาน สมาธิ และความอดทนให้กลับมาได้นั้น ต้องคำนึงถึงการกำหนดลำดับความสำคัญของเราในแง่ของงานที่สำคัญที่สุด ตัดทอนสิ่งที่มีความสำคัญน้อยกว่าออกไป และการให้รางวัลตนเองด้วยวิธีที่ถูกต้องเป็นหนทางการเพิ่มความปรารถนาหรือแรงจูงใจในการทำกิจกรรม อีกทั้งในกรณีที่รู้สึกเหนื่อยล้าจนขีดสุด และเริ่มไม่สนุกในการทำงาน สิ่งนี้คือสัญญาณเตือนที่จะต้องผ่อนคลายสักพัก หรือลดปริมาณงานที่ต้องทำลง โดยการพูดคุยกับเพื่อนหรือญาติ การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนสามารถช่วยคลายความเครียดได้ รวมถึงการบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย เช่น การทำสมาธิ การสะกดจิตตัวเองก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังงานให้กลับไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

Lockdown means the normal routines and habits are totally disrupted simple things like getting up and going to work, making dinner and getting kids ready for school are suddenly absent. As much as you might find these repetitive tasks annoying under normal circumstances, having them all disappear at once can be totally disorientating. You can feel more lethargic than ever before, despite probably getting more rest than you even want. Creating smart, healthy habits each day can help increase your energy level, mental focus, and endurance. Try to streamline your list of must-do activities. Set your priorities in terms of the most important tasks. Pare down those that are less important. Relaxation therapies like meditation, self-hypnosis, yoga, and tai chi are also effective tools for reducing stress.