การระบาดของโรคโควิด -19: สัญญาณเตือนภัยระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

มีการเตือนภัยระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหราชอาณาจักร โดยมีหลายประเทศที่กำหนดห้ามการเดินทาง

มากกว่า 40 ประเทศได้ห้ามการเดินทางมาสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรปได้จัดการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายร่วม

สวีเดนห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางจากเดนมาร์ก หลังจากพบกรณีของไวรัสสายพันธุ์ใหม่

 

Covid-19 pandemic: International alarm grows over new variant

There is growing international alarm over a new variant of the coronavirus in the UK, with a host of countries imposing travel bans.

More than 40 countries have barred UK arrivals, as the EU held talks on forming a common policy.

Sweden banned foreign travellers from Denmark after cases of the variant were discovered there.

By BBC News