การรักตัวเอง Self Love

การรักตัวเอง (Self Love) แสดงถึงความภาคภูมิใจ พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น การยกย่องหรือให้เกียรติตัวเอง คนที่รักตัวเองมักคิดว่าไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบและไม่ดิ้นรนที่จะสมบูรณ์แบบ แต่มักจะชื่นชมสิ่งที่ดีของตัวเอง พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี รับได้กับข้อเสียรวมถึงข้อบกพร่อง การรักตัวเองทำให้เรายอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น และยังมีความชื่นชอบเอกลักษณ์ของตัวเอง กล้าแสดงความไม่สมบูรณ์แบบให้คนอื่นเห็นและจะไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนอื่นจนไม่เหลือตัวตน เนื่องจากการรักและเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ เพียงแค่ปรับความเชื่อที่มีต่อตัวเองและลงมือทำเพื่อฝึกฝนใจอย่างต่อเนื่อง

จึงทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีแต่สิ่ง ๆ เข้ามาในชีวิตมากขึ้นนั่นเอง

Self-love is a state of appreciation for oneself that grows from actions that support our physical, psychological and spiritual growth. Self-love means having a high regard for your own well-being and happiness. Self-love means taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others. Self-love means not settling for less than you deserve. Self-love can mean something different for each person because we all have many different ways to take care of ourselves. Figuring out what self-love looks like for you as an individual is an important part of your mental health.