การศึกษาชี้ให้เห็นว่าโควิด -19 เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและภาวะสมองเสื่อม

นักวิจัยพบว่าคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด -19 ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อมโรคจิตและโรคหลอดเลือดสมอง

หนึ่งในสามของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ก่อนหน้านี้มีพัฒนาการอาการทางจิตหรือระบบประสาทที่ไม่ค่อยดีนัก

หากแต่ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยหนักมีความเสี่ยงสูงกว่า

 

 

Covid-19 raises risk of depression and dementia, study suggests

People diagnosed with Covid-19 in the previous six months were more likely to develop depression, dementia, psychosis and stroke, researchers have found.

A third of those with a previous Covid infection went on to develop or have a relapse of a psychological or neurological condition.

But those admitted to hospital or in intensive care had an even higher risk.

By BBC News