การให้อภัย เพื่อชีวิตที่มีความสุข

การให้อภัย เป็นการกระทำที่สามารถช่วยเยียวยาให้ความรู้สึกและสภาพจิตใจของเราดีขึ้นได้ เนื่องจากการให้อภัยนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้แก่ผู้อื่น แต่เป็นสิ่งที่ทำเพื่อตนเองทั้งสิ้น เพื่อความสงบและความสุขของตนเอง ดังนั้นการให้อภัยจึงจะต้องมาจากภายใน แม้ว่าในบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่เมื่อทำได้แล้ว ความรู้สึกที่อึดอัดนั้นจะได้รับการปลดปล่อยและรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างแน่นอน มากไปกว่านั้น สิ่งสำคัญของการให้อภัยคือต้องหาความสมดุลต่อสภาพจิตใจที่จะนำมาเป็นพลังบวกในชีวิตต่อไป การแบกความรู้สึกไม่ดีไว้นาน ๆ เท่ากับว่าสภาพจิตใจเราจะแย่ลงตามกันไป อย่างที่รู้กันดีกว่า หากยังคงยึดติดอยู่กับความรู้สึกโกรธมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่งผลเสียมากเท่านั้น ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน จึงเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพจิตได้มาก นับว่าเป็นการจัดการความรู้สึกของตนเองเพื่อโอกาสใหม่ ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และนำความสุขที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตได้ในอนาคตอีกด้วยเช่นกัน

Forgiveness is not something you do for the other person, forgiveness is something you do for yourself, for your own peace and happiness. Forgiveness comes from within, and even though sometimes it may seem difficult to forgive when you finally do it, you will feel lighter, happier and more liberated than you’ve ever felt before. It is important to find a healthy and positive balance in your life. Carrying around old baggage from someone who has wronged you is not helping you maintain that balance. Clear the space in your head and heart for new and exciting opportunities and most importantly happiness.