ขนส่งทางบกเปิดตัวรถโดยสารใหม่ 2 เส้นทาง บริการขึ้นฟรี 5 วัน

ตามแผนปฎิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงการให้บริการเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศลดปัญหาจราจร

อธิบดีกรมขนส่งทางบก นายสนิท  พรหมวงษ์ เปิดตัวรถโดยสารมาตรฐานใหม่ นำร่อง 2 เส้นทาง คือ

  1. เส้นทางสถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) โดยมีบริษัท มารัตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทานการเดินรถ
  2. เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา – สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) บริษัท ชัยวิเศษ แทร์นสปอท จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาติประกอบการขนส่ง

สำหรับเส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี(ทางด่วน) ให้บริการในเส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เคหะบางพลีเมืองใหม่ เมกาบางนา ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ แอร์พอร์ตเรลลิงค์หัวหมาก พระราม 9 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้รถโดยสารปรับอากาศขนาด 31 ที่นั่ง และมีที่ยืนสำหรับผู้โดยสาร โดยมีจำนวนรถทั้งหมด 16 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 48 เที่ยวต่อวัน อัตราค่าโดยสาร 13-25 บาท โดยจะเปิดให้บริการฟรี 5 วัน ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคมนี้ จากนั้นจะให้บริการเต็มรูปแบบต่อเนื่องต่อไป

ส่วนเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต(ทางด่วน)มีบริษัท ชัยวิเศษ แทร์นสปอท จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเดินรถ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

โดยใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2(ค)มีที่นั่ง 21-30 ที่นั่ง และไม่มีที่ยืน โดยมีจำนวนรถทั้งหมด 18 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 48 เที่ยว วิ่งระยะทาง 40 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 40 บาทตลอดสาย โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมให้บริการฟรีใน 5 วันแรกเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสาร

ประจำทางในเส้นทางนำร่องดังกล่าว โดยแสดงความเห็นผ่านทางแฟนเพจ Facebook “การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม.”

 

Dept. of Land Transport launches two new bus routes with 5-days’ free service

As part of its plan to upgrade public bus services in Bangkok and the suburbs, the Department of Land Transport has announced that it is adding new services to integrate various modes of transportation, including land, rail and air, to lessen traffic problems. The Director General of the Department of Transport, Mr. Sanit Promwong, introduced a new pilot program with upgraded standards for 2 routes:

  1. A route from Chakri Naruebodindra Medical Institute to Ramathibodi Hospital (Expressway), under a concession secured by Marat Transport Co., Ltd.
  1. A route from Rajamangala University of Technology Rattanakosin Salaya to Morchit BTS Station (Expressway), with a concession secured by Chai Wiset Transport Co., Ltd.

The first route will be serviced by 16 air-conditioned buses providing service to Chakri Naruebodindra Medical Institute – Housing Bang Muang – Mega Bangna – Seacon Square shopping mall – Huamak Airport Rail Link, Rama 9, Victory Monument and Ramathibodi Hospital, for a total distance of 61 km. The air-conditioned buses will have 31 seats with space for standing passengers, and operate a minimum of 48 trips per day with fares of 13-25 baht. The buses will be providing free service for 5 days between January16th – 20th, before going into full service later on.

The second route will provide service from Rajamangala University of Technology Rattanakosin Salaya to Mochit BTS Station (Expressway) and will be operated by Chai Wiset Transport Co., Ltd. The buses are expected to be in service in February and will use the 2 (c) standard with 21-30 seats and no standing space. It will operate a minimum of 48 trips per day over a route of 40 km. In the future, the fare will be 40 baht for all trips, but this line will have free service for the 5 first days as well.

The Department of Land Transport invites the public to comment about the new pilot bus services via its Facebook page “การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม” (Reform Bangkok’s bus route)