ข้าวแช่ อาหารไทยโบราณ

อาหารไทยโบราณ นับเป็นอาหารที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกในปัจจุบัน เนื่องจากวิธีการทำหรือเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยที่ส่งผ่านอาหารจานนั้นสามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างมีเอกลักษณ์ ข้าวแช่ ก็นับได้ว่าเป็นอาหารไทยโบราณที่เป็นที่รู้จักและนิยมรับประทานกันอย่างมาก เป็นอาหารที่มีถิ่นกำเนิดจากชาวมอญในดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มักใช้ประกอบในเทศกาลสงกรานต์ของชาวมอญในการถวายพระเพื่อความเป็นสิริมงคล จนเป็นประเพณีสืบต่อกันมา จากนั้นคนไทยได้รับเอาวัฒนธรรมข้าวแช่ของชาวมอญเข้ามา ซึ่งในตอนแรกข้าวแช่นั้นเป็นอาหารสำหรับชาววังเท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็เป็นที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  โดยเฉพาะหลายจังหวัดในภาคกลาง มากไปกว่านั้น นับว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมารังสรรค์เมนูข้าวแช่ ตำรับไทยโบราณคู่กับสำรับเครื่องเคียงอื่น ๆ เช่น ลูกกะปิทรงเครื่อง  ผัดหัวผักกาดหวาน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องอาหารไทย สไปซ์ มาร์เก็ต โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดอย่างพิถีพิถันผ่านอาหารจานนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ต่อไป

Traditional Thai food is well-known all around the world, it falls into many categories. Khao Chae is the one of the traditional Thai cuisine that is interesting in the background. The Mon people prepare this dish during the Songkran Festival as part of their thanksgiving. When Khao Chae was introduced to Thailand during the reign of King Rama II, it was considered royal cuisine and not available to the public. Then Khao Chae menu was shared with the rest of the kingdom, in many provinces in the central part of Thailand and eventually become the sought-after summertime menu, particularly during Songkran. Moreover, there is an embrace tradition with cooling Khao Chae by Anantara Siam Bangkok, from 15 March to 15 May, celebrate the arrival of the Songkran season at Spice Market at Anantara Siam Bangkok where this spring favourite will be served in full compliance with tradition.