ข้าวแช่

ข้าวแช่ อาหารโบราณที่รับประทานกันมารุ่นต่อรุ่น ทั้งตำรับทั่วไป และตำรับชาววัง โดยหนึ่งในผู้สืบทอดตำรับข้าวแช่ชาววังที่สำคัญอย่าง เจ้าจอมมารดากลิ่น สตรีเชื้อสายมอญผู้ปฏิบัติราชการในราชสำนัก ได้ถ่ายทอดความรู้การทำข้าวแช่ให้แก่แม่ครัวประจำราชสำนักและประชาชนระหว่างติดตามไปถวายราชการที่จังหวัดเพชรบุรี ทำให้เมนูข้าวแช่มีการแพร่หลาย เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งองค์ประกอบหลักของข้าวแช่จะประกอบด้วย ข้าวหุงสุกน้ำลอยดอกไม้หอม เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงอย่าง ลูกกะปิทอด ปลากระเบนฝอย หรือไชโป้วหวาน เป็นต้น เมื่อทานคู่กันแล้วจะให้ความรู้สึกที่สดชื่น และไม่เลียนจนเกินไป

Khao Chae, an ancient food that has been eaten from generation to generation both general recipes and royal recipes by one of the successors of the important royal recipe of Khao Chae: Klin, Royal mother, women of Mon descent who work in the royal court. She passed on her knowledge of making khao chae to the royal cooks and the people during his visit to Phetchaburi Province. Causing the Khao Chae menu to be widespread. It is a menu that has been popular from the past to the present. The main components of Khao Chae consist of cooked rice with fragrant floating flowers served with side dishes such as fried shrimp, paste balls, shredded stingrays or sweet radish, etc. when eaten together, it gives a refreshing feeling and not imitating too much.