คาร์เทียร์เผยโฉมผลงานเครื่องประดับชั้นสูงชิ้นล่าสุด ที่รังสรรค์ภายใต้คอลเลคชั่น LE VOYAGE RECOMMENCÉ ณ ประเทศจีน

คาร์เทียร์ (Cartier) แบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาสัญชาติฝรั่งเศส ได้เผยโฉมภาคต่อของคอลเลคชั่น Le Voyage Recommencé ที่สะท้อนให้เห็นถึงสไตล์ของคาร์เทียร์อันวิจิตรอลังการ ในนิทรรศการแสดงเครื่องประดับไฮจิวเวลรี เรือนเวลา และผลงานจากคอลเลคชั่น Cartier Tradition รวมกว่า 380 ชิ้น ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

คาร์เทียร์มีความผูกพันกับกรุงปักกิ่งอย่างลึกซึ้งยาวนาน และเคยฝากความประทับใจอันสวยงามไว้ ณ เมืองหลวงแห่งนี้ ผ่านการจัดแสดงผลงานศิลปะ Le Pot Dore ของมูลนิธิคาร์เทียร์ (Fondation Cartier) ณ ประตูไท่เหอ พิพิธภัณฑ์พระราชวังกรุงปักกิ่ง เมื่อปี 2539 และนิทรรศการแสดงผลงาน Cartier Collection ที่จัดร่วมกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังในปี 2552 และ 2562 เพื่อสานต่อสายสัมพันธ์และบทสนทนาระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตก

Prince Jun’s Mansion สถานที่จัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปี ด้วยตัวอาคารที่ก่อสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมราชสำนักสมัยราชวงศ์ชิงที่มีคอร์ตยาร์ดตรงกลาง โดยสร้างขึ้นในสมัย Shuncheng ที่ราชวงศ์ชิงปกครองประเทศจีน และเคยเป็นที่ประทับของเจ้าชาย Lekdehun

ซีริลล์ วิญเญอรอง (Cyrille Vigneron) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคาร์เทียร์ กล่าวว่า Le Voyage Recommencé คือการเดินทางเชิงสร้างสรรค์ครั้งล่าสุดสู่แก่นแท้ของสไตล์คาร์เทียร์ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หลากหลายแง่มุม และมีวิวัฒนาการเคียงคู่ไปกับยุคสมัยตลอดมา นับเป็นการเดินทางย้อนกลับไปสู่จุดเดิมโดยผ่านมุมมองใหม่ หลังจากประสบความสำเร็จกับการเปิดตัวคอลเลคชั่นเมื่อกลางปีที่ผ่านมา เรามีความยินดีที่จะนำเสนอคอลเลคชั่นนี้ในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่ให้แรงบันดาลใจแก่เมซงเสมอมา และรู้สึกปลาบปลื้มยินดียิ่งขึ้นไปอีกที่ได้แชร์คอลเลคชั่นนี้ ณ กรุงปักกิ่ง เมืองที่จารีตประเพณีมาผสมผสานกับความทันสมัยในแบบที่ไม่เหมือนใคร และสอดคล้องพ้องกันอย่างลึกซึ้งกับคาร์เทียร์”

เซซิล นาอูร์ (Cecile Naour) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคาร์เทียร์ประเทศจีน กล่าวว่า “สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ คาร์เทียร์ มีความสอดคล้องพ้องกันกับแก่นแท้ของวัฒนธรรมจีน ในโอกาสที่คอลเลคชั่นเครื่องประดับชั้นสูง Le Voyage Recommencé ภาคล่าสุดมาเยือนกรุงปักกิ่ง คาร์เทียร์ขอเชิญชวนให้มาสัมผัสผลงานสร้างสรรค์ของเมซงที่สง่างามเหนือกาลเวลา ผ่านการแลกเปลี่ยนอย่างมีความหมายระหว่างศิลปะกับงานฝีมือ ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งนี้”

ผลงานยุคศตวรรษที่ 20 จาก Cartier Collection 3 ชิ้น ทำหน้าเสมือนบทเกริ่นนำ ก่อนที่ผู้ชมจะก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงหลักทั้ง 3 ส่วน อันได้แก่ Giving Life to Nature, Evoking Journey และ Drawing the Line นอกจากนี้คาร์เทียร์ยังได้เชิญ ฟิลิปป์ นิโกลาส์ (Philippe Nicolas) ครูช่างศิลป์สาขาการแกะสลักอัญมณี (Glyptics) และอดีตหัวหน้าเวิร์กช็อปแกะสลักอัญมณีของคาร์เทียร์ พร้อมด้วยทีมงาน มาทำการสาธิตการแกะสลักพลอย เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่ทางเมซงมีต่องานฝีมืออันเป็นเลิศ 

CARTIER COLLECTION

คาร์เทียร์ คอลเลคชั่นได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1983 เพื่อถ่ายทอดสไตล์และคุณค่าเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของผลงานที่เมซงได้รังสรรค์ขึ้น ซึ่งคอลเลคชั่นนี้ประกอบด้วยผลงานจากยุค 1850 จนถึงต้นศตวรรษที่ 21 รวมกว่า 3,500 ชิ้น และยังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวแห่งสไตล์และความคิดสร้างสรรค์ของแบรนด์ ตลอด 175 ปีที่ผ่านมา

GIVING LIFE TO NATURE

คาร์เทียร์หลีกเลี่ยงการสร้างภาพแทนธรรมชาติในแนวโรแมนติกหรือเล่นกับอารมณ์ แต่เลือกที่จะสร้างความสมจริง เชิงสร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบเสมือนจริงอย่างยิ่ง (hyper-realism) ถ่ายทอดธรรมชาติแบบเกินจริง (stylisation) หรือแบบนามธรรม (abstraction)

EVOKING JOURNEY

ความสนใจใคร่รู้และอยากสัมผัสโลกเป็นแรงผลักดันให้คาร์เทียร์ออกไปสำรวจความมั่งคั่งของวัฒนธรรมตางๆ และนำศาสตร์แห่งมนุษย์ รวมทั้งศิลปะศาสตร์และบรรยากาศที่แปลกใหม่มาหลอมรวมกับสไตล์ของเมซง จนเปล่งประกายความงามแห่งโลก

DRAWING THE LINE

การเนรมิตจินตนาการให้มีชีวิตด้วยพลังแห่งเส้นสาย เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างงานของคาร์เทียร์ โดยทุกการรังสรรค์เครื่องประดับที่คาร์เทียร์นั้นมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของเส้นสาย ความสมดุลของรูปทรงและปริมาตร การเล่นกับสัดส่วน และผลลัพธ์ของชิ้นงานที่กลมกลืนในทุกส่วน เมื่อนำมาผสานกับรูปทรงเรขาคณิตและความตัดกัน ก็ได้ผลลัพธ์เป็นสไตล์เปี่ยมเอกลักษณ์ของคาร์เทียร์

ช่างฝีมือและนักออกแบบของคาร์เทียร์ ใช้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นจุดเริ่มต้นของแต่ละคอลเลคชั่น โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการแสวงหาความงาม และความสนใจใคร่รู้ในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดเคยรู้มาก่อน เครื่องประดับชั้นสูงคอลเลคชั่น Le Voyage Recommencé ของคาร์เทียร์ จึงเป็นการเดินทางสู่แก่นแท้ของสไตล์คาร์เทียร์อย่างอิสระเสรีและไปไกลยิ่งกว่าเดิม

# LeVoyageRecommencé