คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 กับเศรษฐกิจประเทศไทย

จากสถานกาณ์โควิดที่ผ่านมา คุณ กลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 กับรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดว่า “ประเทศไทยได้รับผลกระทบภาคเศรษฐกิจอย่างมาก แต่ในปีนี้อาจไม่มากเท่าปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ โดยทั้งนี้ได้ทราบแนวทางฟื้นฟูจากนโยบายของรัฐบาลแล้วว่าจะมีการแก้ไขเป็นเรื่อง ๆ ไป สำหรับโครงการคนละครึ่งก็ยังสนับสนุนให้ทำต่อ หากวัคซีนมาถึงเร็วจะทำให้คนไทยกล้าออกมาใช้เงินมากยิ่งขึ้น ซึ่งวัคซีนอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของคนไทย โดยสภาวะ ณ ตอนนี้กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องพึ่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ส่วนมาตรการควบคุมการหยุดเชื้อ แรงงานต่างด้าว ผู้ประกอบการที่ต้องบริหาร จนถึงการฉีดวัคซีนให้คนงานต่างด้าว การแก้ปัญหาควรแก้ระหว่างรัฐกับเอกชน เพราะตอนนี้รัฐบาลทำอย่างเดียว เช่น ตรวจเชื้อ หากตรวจเร็วก็ยิ่งดี ตอนนี้เราเป็นห่วงเรื่องเวลาตรวจพบแล้วต้องแยกตัวออก หลายคนบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่แยกตัวออกมาไปอยู่สถานที่กักกัน ส่วนผู้ประกอบการรายเล็กหลายคนไม่ได้มาตรวจ จริง ๆ ผมเองคิดว่าควรมาตรวจเพราะประกันสังคมออกเงินค่าตรวจให้ ส่วนมากถ้าติดเชื้อจะติดจากชุมชน อย่างเช่น สมุครสาครมีมากกว่า 50 ชุมชน หากติดเชื้อมักจะเกิดจากการสังสรรค์กัน ชุมชนไหนที่ตรวจออกมาแล้วพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 25% ควรได้รับการตรวจทั้งหมด และต้องเก็บตัว อย่าออกไปไหน รวมทั้งเรื่องลงทะเบียน ควรลงทะเบียนด้วยว่าอยู่ตรงไหน เพราะผมเห็นว่าเอกชนควรช่วยกัน เพื่อจพช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดได้ อีกทั้งเรื่องของผลกระทบอย่างเช่นการต่ออายุโครงการคนละครึ่ง ส่วนตัวผมคิดว่าตอนนี้เราได้สื่อสารกับภาครัฐบ่อย และท่านรองนายกก็รับฟังค่อนข้างมาก ที่ท่านบอกว่ามีงบประมาณสองแสนล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หากกระตุ้นตรงจุดจะเป็นประโยชน์มาก อย่างเช่น โครงการคนละครึ่ง ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี สำหรับเรื่องร้านอาหาร โรงแรมและการท่องเที่ยว อันนี้ก็ควรช่วยดูเป็นพิเศษ อะไรช่วยได้ก็ควรช่วย อย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบ ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าควรระบุมาเลยว่าโรงแรมอะไร ต้องการเงินเท่าไหร่ ตอนนี้ผมก็ยังคงสงสัยว่าทำไมภาคเอกชนเรียกร้องแต่ไม่ส่งข้อมูลมาเท่าที่ควร ไม่ยอมระบุชื่อ แต่ผมคิดว่าปี 2564 จะดีขึ้นกว่าปี 2563 อย่างปีที่แล้วล็อคดาวน์ 2 เดือน แต่ตอนนี้ประชาชนก็รู้แล้วว่าต้องทำงานที่บ้านเป็นอย่างไรก็ควรมีการปรับตัว”

 

COVID-19 and Thailand Today

Mr. Kalin Sarasin, Chairman of the Chamber of Commerce of Thailand

Thailand’s economy has been greatly affected by COVID-19, of course, but this year may not be as severe as last year. The economy is now in a state of control. If vaccines arrive early and their implementation is successful, Thai people will feel more comfortable with going out and spending more money on things, which is a crucial part of any country’s economic foundation.

Vaccines will likely be a turning point for Thai people and businesses, especially for workers and business owners who work in the tourist industry that relies on foreign tourists. The state and private sector will need to work together to create and implement control measures to prevent the infection of foreign workers or business owners until vaccinations are available.

Until vaccines are ready, the most important factors are case detection time and responding to new case clusters with self-isolation and other appropriate responses. Dedicated quarantine facilities may be one useful tool in controlling the spread of the disease.

Currently, many small entrepreneurs are not tested for the disease. There may be several reasons they’re afraid to do so, but in terms of the cost of testing, social security covers these expenses, so I would urge for the test in order to be safe. Most current cases have been detected in communities such as Samut Sakhon, with more than 50 local communities showing worrisome infection rates. In any community that is producing a positive test rate of more than 25%, everyone should practice strict self-isolation, as we know that socializing is one of the main vectors of transmission. Residents should also register their locations with the appropriate local authorities.

Members of the private sector should help each other in order to control the spread of the disease. The government’s Khon La Khrueng, or “Let’s Go Halves”, campaign can help businesses weather the effects of the pandemic on financial situation. Two hundred billion baht has been allocated to stimulate the economy. For businesses in the hospitality sector, such as restaurants and hoteliers. This campaign could make a particularly big impact. Places such as Phuket, which has been hit hard by the lacking of tourists last year, can especially benefit from government assistance.

Any business that needs help, of which qualifies that suit the government assistance will need to communicate directly and clearly to the government. So far, some businesses have sought help but not providing necessary information to get that benefit. I, therefore, urge all business owners to work carefully with the government sectors to make certain on assistance process to make it smooth.

I think 2021 will be better than 2020. This is unlike last year that there was a need for another lockdown for two months, people now know how to work from home and have learned how to adjust their lives during quarantine. If we all work together, we certainly, could be able to minimize the impact of this disease on our country and keep our economy healthy.