ค่าพลังงานธุรกิจอาจลดลงหนึ่งในสามตามแผนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

ธุรกิจต่างๆ สามารถลดค่าไฟหนึ่งในสามได้ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่จะประกาศในภายหลัง ทางด้าน Jacob Rees-Mogg เลขานุการธุรกิจคาดว่าจะเปิดเผยขีดจำกัดต้นทุนพลังงานขายส่งสำหรับลูกค้าธุรกิจ คิดว่าขีดจำกัด จะอยู่ที่ 21.1p ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับไฟฟ้าและ7.5p ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับก๊าซ – ส่วนลดหนึ่งในสี่ถึงหนึ่งในสามของราคาตลาดในปัจจุบันหมายความว่าธุรกิจที่ต้องเผชิญกับค่าพลังงาน 40,000 ปอนด์อาจลดลง 10,000 ปอนด์ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน เป็นที่เข้าใจกันว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและสัญญาคงที่ที่นำออกไปตั้งแต่เดือนเมษายน แม้ว่าจะแสดงในใบเรียกเก็บเงินจากเดือนหน้าก็ตาม รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะออกกฎหมายใหม่เพื่อบังคับให้มีการลดราคา ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 28p ต่อหน่วยของไฟฟ้าและ 11p สำหรับก๊าช

 

Business energy bills could be cut by a third under UK government plan

Businesses could have their energy bills cut by a third under government support to be announced later. Business Secretary Jacob Rees-Mogg is expected to reveal a cap on wholesale energy costs for business customers. It is thought the limit will be 21.1p per kWh for electricity and 7.5p per KWh for gas – a discount of a quarter to a third on current market prices. It means businesses facing an energy bill of £40,000 could see a reduction of £10,000 depending on usage patterns. It is understood the changes will apply to contracts from 1 October and fixed contracts taken out since April, although show on bills from next month. The government is likely to pass new laws to force the price cut to be passed on. Current market prices are about 28p per unit of electricity and 11p for gas.

By BBC News