งานพระศพพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 : ธงชาติได้กลับมาขึ้นเต็มเสาแสดงถึงการสิ้นสุดของช่วงไว้ทุกข์

หลังจากช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ ตลอดจนงานพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ได้สิ้นสุดลง ธงชาติ ณ อาคารรัฐบาล ได้กลับมาเป็นธงชาติประเทศอังกฤษอีกครั้ง พร้อมกับพระบรมศพพระราชินีนาถได้ถูกฝังในพิธีส่วนตัวในพระราชวังวินด์เซอร์ เมื่อเย็นวันจันทร์ หลังจากงานพระราชพิธีอย่างทางการในกรุงลอนดอน แต่ทว่าธงประจำราชสำนักจะอยู่ที่เสาจนถึง 08:00 BTS ในวันที่ 27 กันยายน ซึ่งเป็นวันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาไว้ทุกข์ อย่างไรก็ตามเหล่าราชวงศ์ก็ยังคงเฝ้าติดตามการไว้ทุกข์ต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์ พร้อมกับข้าราชการและกองทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีที่จะเฝ้าสังเกตการไว้ทุกข์ที่ยืดเยื้อออกไป โดยประชาชนบางส่วนก็ยังพูดถึงและถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ต่อพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ถึงความรัก ความอบอุ่น และมุมมองที่ท่านมีต่อประชาชนและประเทศชาติ นอกจากนี้ภายในงานพระบรมศพที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2022 ก็มีการดำเนินการทำความสะอาดจากการรวมตัวของประชาชนกว่า 1 แสนคนที่มารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการแสดงความเคารพพระศพของพระราชินีด้วยเช่นกัน

 

Queen’s funeral: Flags back at full-mast as mourning period ends

After a period of mourning until the funeral of Queen Elizabeth II has ended. The national flag at the Government Building has returned to be the flag of England again. Along with the Queen’s body was buried in a private ceremony in Windsor Castle on Monday evening After the official ceremony in London. However, the royal flag will remain at the pole until 8:00 a.m. BST on September 27, the day after the mourning period ends. However, the royal family continued to mourn for another week along with civil servants and soldiers on duty at the ceremony to observe the extended mourning. Some of the people still spoke and conveyed stories to Queen Elizabeth II of her love, warmth, and view of the people and the nation. Additionally, at the royal funeral held on September 20, 2022, a clean-up was carried out as more than 100,000 people gathered to pay their respects to the Queen as well

By BBC News