ชมรมลมวิเศษ จัดกิจกรรมโร้ดโชว์ “The Magical Breath : ลมหายใจดีดี ในวันที่มีฝุ่น” ทำความรู้จักกับ PM 2.5 เผยแพร่วิธีป้องกันตนเองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพปอด พร้อมแจกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 1,000 ชิ้น

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คณะกรรมการชมรม “ลมวิเศษ” จัดงานกิจกรรมโร้ดโชว์ The Magical Breath : ลมหายใจดีดี ในวันที่มีฝุ่น ภายในงานนำโดย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในฐานะประธานชมรมลมวิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานที่ปรึกษาชมรมลมวิเศษ
ภายในงานพบกับกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี พร้อมแจกและแนะนำการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Grade) จำนวน 1,000 ชิ้น ร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อที่จะทำให้ทุกท่านรู้จักกับ PM 2.5 มากยิ่งขึ้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพปอด ได้แก่ รศ.พญ.เบญจมาศ ช่วยชู มาให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากฝุ่นและไวรัสต่อผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง, ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำวิธีอยู่อย่างปลอดภัย ทำอย่างไรเมื่ออากาศไม่ดี โดยมี ผ่องอัมพร ศุภพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู ยกทัพศิลปิน ได้แก่ พูม AF11-ภูมิสิทธิ์ วงศ์สมบูรณ์, นนท์ ธนนท์ และ ศิลปินค่ายไอแอม ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์