ชาวมุสลิมมากกว่าสองล้านคนทั่วโลกเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ ประมวลภาพการประกอบพิธีฮัจญ์ ปี 2018

ชาวมุสลิมมากกว่าสองล้านคนเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ (เครดิตภาพ DAR YASIN/AP PHOTO)

สำหรับชาวมุสลิม การประกอบพิธีฮัจญ์เป็นการรำลึกถึงการแสวงบุญครั้งสุดท้ายของของท่านศาสนทูตมูฮัมมัดในปี 632 ส่วนที่เห็นในภาพนี้คือเสาที่เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาของศาสนาอิสลามเพื่อชำระล้างบาปให้กับเหล่าผู้สืบทอดและทำให้พวกเขาใกล้ชิดกับพะเจ้า (เครดิตภาพ ZOHRA BENSEMRA/REUTERS)

 

เหล่าผู้แสวงบุญเดินไปยังมัสยิดนิมราห์ซึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาอะราฟัตในระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี บริเวณนี้อยู่ด้านนอกเมืองเมกกะอันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดิอาระเบีย (เครดิตภาพ DAR YASIN/AP PHOTO)

 

ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมที่พิการทางสายตากำลังเดินไปยังภูเขาอะราฟัตพร้อมกับญาติ
(เครดิตภาพ DAR YASIN/AP PHOTO)

 

ผู้แสวงบุญจากประเทศอินโดนีเซียเดินทางมาถึงที่ราบอะราฟัตกหนึ่งวันก่อนการแสวงบุญประจำปีเริ่มต้นขึ้น
(เครดิตภาพ ZOHRA BENSEMRA/REUTERS)

 

ผู้แสวงบุญถ่ายภาพที่ญะบัล อัล-เราะฮ์มะอฺ หรือภูเขาแห่งความเมตตา (เครดิตภาพ DAR YASIN/AP PHOTO)

 

สำหรับการแสวงบุญเป็นเวลาห้าวัน ชาวมุสลิมต้องมีความพร้อมทั้งกำลังทรัพย์และร่างกายเพื่อเดินทางมาประกอบพิธีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต (เครดิตภาพ DAR YASIN/AP PHOTO)

 

ผู้แสวงบุญมารวมกันที่ญะบัล อัล-เราะฮ์มะอฺ บนที่ราบของภูเขาอะราฟัต มีตัวเลขอย่างเป็นทางการเผยว่าช่ว 25 ปีที่ผ่านมามีผู้แสวงบุญประมาณ 54 ล้านคนเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ (เครดิตภาพ ZOHRA BENSEMRA/REUTERS)

 

ในระหว่างการประกอบพิธี ชายผู้แสวงบุญต้องนุ่งผ้าสีขาวซึ่งประกอบด้วยผ้าสองผืนที่ไม่เย็บตะเข็บ ส่วนผู้หญิงสวมเสื้อผ้าทรงหลวม (เครดิตภาพ DAR YASIN/AP PHOTO)

 

ผู้แสวงบุญกำลังสวดภาวนาที่ญะบัล อัล-เราะฮ์มะอฺ หรือภูเขาแห่งความเมตตา
(เครดิตภาพ ZOHRA BENSEMRA/REUTERS)

 

 

Hajj 2018 in pictures

More than two million Muslims from around the world are taking part in this year’s Hajj pilgrimage.

More than 2 million Muslims are taking part in this year’s Hajj pilgrimage. DAR YASIN/AP PHOTO

 

For Muslims, the Hajj re-enacts the farewell pilgrimage of the Prophet Muhammad in the year 632. It is a central pillar of the Islamic faith meant to cleanse followers of sin and bring them closer to God. 
ZOHRA BENSEMRA/REUTERS

 

Pilgrims walk towards the Nimrah mosque near Mt Arafat during the annual Hajj pilgrimage outside the holy city of Mecca, Saudi Arabia. DAR YASIN/AP PHOTO

 

Visually impaired Muslim pilgrims walk towards Mt Arafat accompanied by relatives. DAR YASIN/AP PHOTO

 

Pilgrims from Indonesia arrive at the plains of Arafat on the eve of the annual Hajj pilgrimage. ZOHRA BENSEMRA/REUTERS

 

Pilgrims take photos at Jabal al-Rahma, or the Mountain of Mercy. DAR YASIN/AP PHOTO

 

The five-day pilgrimage is required of all financially and physically able Muslims at least once in their lifetimes. DAR YASIN/AP PHOTO

 

Pilgrims gather on Jabal al-Rahma, on the plains of Arafat. Around 54 million pilgrims have attended the Hajj over the past 25 years, according to official figures. ZOHRA BENSEMRA/REUTERS

 

During Hajj, male pilgrims wear two unstitched pieces of white cloth that cover their body, known as the ihram. Women wear loose-fitting clothing. DAR YASIN/AP PHOTO

 

A pilgrim prays on Jabal al-Rahma, or the Mountain of Mercy. ZOHRA BENSEMRA/REUTERS

Source : ALJAZEERA