ชาวฮ่องกงอพยพย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรจะเปิดตัววีซ่าใหม่ในช่วงปลายเดือนมกราคม ซึ่งจะทำให้ชาวฮ่องกง 5.4 ล้านคนซึ่งคิดเป็น 70% ของประชากรทั้งหมด มีสิทธิ์เข้ามาและอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและกลายเป็นพลเมืองอีกด้วย

มากไปกว่านั้น มีการยื่นข้อเสนอที่ยุติธรรมให้กับผู้อยู่อาศัยในอาณานิคมเดิม เพราะความเชื่อที่ว่าจีนกำลังทำลายสิทธิและเสรีภาพของฮ่องกง

ประชากรบางคนที่มีสิทธิ์ลาออกแสดงความมุ่งมั่นที่จะอยู่และต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไป ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว สหราชอาณาจักรคาดการณ์ว่า ประมาณ 300,000 คนจะได้รับข้อเสนอวีซ่าในช่วงห้าปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ประชากรบางคนก็มีความกระตือรือร้นที่จะปล่อยให้พวกเขาอยู่ในสหราชอาณาจักร รวมถึง Andy Li และ Teri Wong ภรรยาของเขาด้วยเช่นกัน

 

 

The Hong Kong migrants fleeing to start new lives in the UK

The UK will introduce a new visa at the end of January that will give 5.4 million Hong Kong residents – a staggering 70% of the territory’s population – the right to come and live in the UK, and eventually become citizens.

It is making this “generous” offer to residents of its former colony because it believes China is undermining Hong Kong’s rights and freedoms.

Not everyone will come. Some of those eligible to leave have expressed their determination to stay and continue the fight for democracy.

In the end, Britain estimates that about 300,000 will take up the visa offer over the next five years.

But some are so keen to leave that they are already in the UK, including Andy Li and his wife Teri Wong.

By BBC News