ชิเซโด้ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและผลิตภัณฑ์ในเครือแก่ 10 โรงพยาบาล พร้อมส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ฯ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

คุณนุสรา พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและปฏิบัติการ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณไศลรัต บุญญวิตร ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจคอนซูมเมอร์แอนด์เพอร์ซันนอลแคร์ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด พลตรี รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คุณปาริชาติ วีระเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณวริศรา ไพรสานฑ์กุล ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจเพรสทีจ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณฉันท์ดุษฎี เดชพละ ผู้จัดการอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด ทำการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (เฟสชิลด์) และผลิตภัณฑ์ในเครือ ชิเซโด้ ให้แก่โรงพยาบาล 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯและชลบุรี เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

กรุงเทพฯ – วันที่ 22 เมษายน 2563 คุณปาริชาติ วีระเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัทชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งมอบเฟสชิลด์ และผลิตภัณฑ์ในเครื่อชิเซโด้ ให้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติ
จาก พลตรี รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เพื่อให้ทีมงานทางการแพทย์ ได้ใช้ในการควบคุม และป้องกันตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่

ทางบริษัทชิเซโด้ ได้มีการดำเนินการส่งมอบเฟสชิลด์ และผลิตภัณฑ์ในเครือ ให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ อาทิ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี,โรงพยาบาลวชิรพยาบาล,โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า,โรงพยาบาลศรีธัญญา,โรงพยาบาลบำราศนราดูร,โรงพยาบาลพระบรม-

ราชเทวี, โรงพยาบาลบางละมุง ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2563

ทั้งนี้คุณปาริชาติ ได้กล่าวว่า “บริษัท ชิเซโด้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เปรียบ เสมือนด่านหน้าคอยช่วยเหลือ และดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ตอนนี้โดยขณะนี้โรงพยาบาลหลาย ๆ แห่งยังมีความต้องการและ มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตรวจและคัดกรองผู้ป่วย ทางบริษัทชิเซโด้จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าให้แก่ 10 โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ชิเซโด้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้”

 

SHISEIDO supports 10 hospitals With face shields & products from Shiseido Group

Khun Nusara Pongpitak Financial and Operations Director, SHISEIDO (Thailand) Co.,Ltd.
Khun Slairut Boonyawit General Manager – Cosmetics & Personal Care, SHISEIDO (Thailand) Co.,Ltd.
Major General Ruttavitch Vuttipadahpibu, MD; Chief of Office Commander of Phramongkutklao Hospital.
Khun Parichart Veerasatien Managing Director, SHISEIDO (Thailand) Co.,Ltd.
Khun Warisara Paisankul General Manager Prestige Division, SHISEIDO (Thailand) Co.,Ltd.
Khun Chandutsadee Dechphala Senior Human Resources Manager, SHISEIDO (Thailand) Co.,Ltd.

Shiseido (Thailand) Company Limited presented a donation of “face shields & products from Shiseido Group” to 10 hospitals in Bangkok and Chonburi to support doctors, nurses and healthcare professionals in the battle against COVID-19.

Bangkok – April 22, 2020: Khun Parichart Veerasatien, Managing Director, SHISEIDO (Thailand) Company Limited presented face shields and products from the Shiseido Group to Phramongkutklao Hospital to support healthcare professionals fighting on the frontline amidst the COVID-19 pandemic. On this occasion, she was honored by Major General Ruttavitch Vuttipadahpibu, MD, Chief of Office Commander of Phramongkutklao Hospital, who represented the hospital in receiving the protective equipment for its staff.

Shiseido (Thailand) Company Limited will also donate face shields and products from Shiseido Group to other hospitals, namely the Thai Red Cross Society, Police General Hospital, Ramathibodi Hospital, Vajira Hospital, Somdejprapinklao Hospital, Srithanya Hospital, Bamrasnaradura Hospital, Queen Savang Vadhana Memorial Hospital and Bang Lamung Hospital during April 22-24, 2020.

Khun Parichart Veerasatien stated, “Shiseido is recognizes the importance of safeguarding our healthcare professionals who are on the frontline in this battle against COVID-19 as they take care of patients in this situation. Currently, many hospitals do not have sufficient necessary equipment and there is an urgent need for more tools for testing and screening patients in many hospitals. Therefore, we would like to do our part and support them by giving face shields to 10 hospitals, both in Bangkok and other provinces, and presenting products from the Shiseido Group to medical professionals as well.”