‘ชีวิตของเด็กๆ ตกอยู่ในอันตราย’: ความช่วยเหลือหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในปาปัวนิวกีนี

Abel Jeffery อายุ 10 ปี นั่งอยู่ในซากปรักหักพังของอาคาร ใน Mendi ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ของปาปัวนิวกีนีที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ภาพ: James Mepham / Unicef / EPA

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุด รัฐบาลปาปัวนิวกินีเผยว่าประชาชน 270,000 คนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ในขณะที่หน่วยงานด้านความช่วยเหลือกำลังพยายามที่จะเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

ประชากรมากกว่าหนึ่งในสี่ล้านคน ยังคงต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เกือบหนึ่งเดือนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่สร้างความเสียหายให้กับที่ราบสูงของประเทศปาปัวนิวกีนี เนื่องจากเกิดแรงสันสะเทือน 7.5 ริกเตอร์ขึ้นสองแห่ง และมีพายุอีกกว่า 100 ครั้ง คร่าชีวิตไปกว่า 145คน ผู้คนไม่มีที่อยู่มากกว่า 34,000คน และโดยรวมได้รับผลกระทบมากกว่า 544,000 คน

รัฐบาลปาปัวนิวกีนีคาดการณ์ว่าประชาชนประมาณ 270,000 คน รวมทั้งเด็กกว่า 125,000 คน ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ประมาณ 143,000คนประสบกับอาหารเป็นพิษ เพียง 1,300 ครัวเรือนได้รับที่พักพิงฉุกเฉิน ซึ่งการเดินทางไปยังหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลยังคงเป็นเรื่องยากลำบาก เพราะหลังจากแผ่นดินถล่มตัด ทำให้ถนนถูกตัดขาดเข้าไม่ถึง

Karen Allen ผู้แทนองค์การยูนิเซฟของประเทศปาปัวนิวกีนี กล่าวว่า “ชีวิตเด็กตกอยู่ในอันตราย” และ Noreen Chambers พนักงานของยูนิเซฟ กล่าวว่า ยูนิเซฟได้พยายามมุ่งเน้นด้านสุขภาพ น้ำ สุขาภิบาล และการศึกษา รวมไปทั้งสุขภาพทางจิตใจของเด็ก

ยูนิเซฟคาดว่าจะต้องใช้อย่างน้อย 17 ล้านเหรียญ เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปอีก 9 เดือนข้างหน้า ซึ่งในสัปดาห์นี้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาหาร รวมถึงที่พักอาศัยเครื่องกรองน้ำชุดสุขอนามัยชุดผ้าห่มและชุดการเรียนรู้ ตอนนี้มีองค์กรและบริษัทให้การช่วยเหลือจำนวน 24 องค์กร รวมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือมูลค่า 48.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Julie Bishop รัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียเดินทางไปเยือนพอร์ตมอร์สบีเมืองหลวงของปาปัวนิวกีนี ประกาศว่าจะให้เงินช่วยเหลืออีก 3.4 ล้านเหรียญ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเครื่องบินรบและบุคลากรที่คอยช่วยเหลืออยู่แล้ว และทีมแพทย์อีกสามคน

‘Children’s lives in danger’: help still just trickling in for earthquake-hit PNG

Government of Papua New Guinea says 270,000 people need urgent assistance, while aid agencies tell of continuing struggle to reach stricken areas

Abel Jeffery, 10, sits in the rubble of a building in Mendi, one of the areas of Papua New Guinea hit by a 7.5-magnitude earthquake on 26 February. Photograph: James Mepham/Unicef/EPA

Abel Jeffery, 10, sits in the rubble of a building in Mendi, one of the areas of Papua New Guinea hit by a 7.5-magnitude earthquake on 26 February. Photograph: James Mepham/Unicef/EPA

Government of Papua New Guinea says 270,000 people need urgent assistance, while aid agencies tell of continuing struggle to reach stricken areas. More than a quarter of a million people remain in need of urgent assistance almost a month after a large earthquake devastated the Papua New Guinea highlands. The 7.5 magnitude quake hit on 26 February, followed by another two earthquakes and more than 100 aftershocks. It killed more than 145, displaced more than 34,000 and overall affected more than 544,000 people.

The PNG government estimates about 270,000 people, including more than 125,000 children, are in urgent need of assistance. About 143,000 are food insecure. Just 1,300 households have received emergency shelter. Getting to the remote villages and communities remains difficult after landslides cut many off from road access.

“Children’s lives are in danger,” said Karen Allen, the Unicef representative for PNG. And Noreen Chambers, a Unicef worker in the Highlands, said Unicef was concentrating on health, water sanitation efforts and education including psychosocial care to children.

Unicef estimated it needed at least $17m to provide humanitarian assistance over the next nine months. This week it delivered 23 metric tonnes of aid, including shelters, water purification tablets, hygiene kits, blankets and learning kits. Australia’s foreign minister, Julie Bishop, who visited the PNG capital of Port Moresby on Tuesday, announced a further assistance package of $3.4m, on top of the defence force aircraft and personnel already assisting, and a three-person medical team.