ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น (DTGO Corporation) องค์กรณ์เพื่อสังคม ฉลองครบรอบ 25 ปี

โดย ศรีมนตรี นามวงศ์

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO Corporation Limited) องค์กรการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้บริการทางด้านออกแบบสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การพัฒนาที่ดิน และรวมถึงการให้ความสำคัญด้านสังคม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนและสังคมทุกรุ่น โดยองค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 และในปีพ.ศ. 2561 นี้ จึงได้มีการฉลองครบรอบ 25 ปี ท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ดีทีจีโอ (DTGO) ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2536 โดยในช่วงแรกบริษัทมีธุรกิจหลักคือ การดูแลอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ดินเปล่า ที่ดินทำสวนเกษตร ห้องเช่าต่างๆ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นรากฐานให้บริษัทเติบใหญ่เฉกเช่นทุกวันนี้ โดยในเวลาต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจ ไปสู่การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างการก่อตั้งแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทดีทีจีโอคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีโปรเจ็คใหญ่ๆอย่าง ไอคอนสยาม (ICONSIAM), แมกโนเลียส์ (Magnolias) และวิสซ์ดอม (Whizdom)

หนึ่งในกุญแจความสำเร็จของดีทีจีโอคือ การให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านสังคมเพื่อประโยชน์อันสูงสุดต่อสังคมที่ยั่งยืน ดีทีจีโอมุ่งเน้นการตอบแทนสังคมไปพร้อมๆกับการดำเนินธุรกิจ โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยมาตลอด 20 ปี โดยได้ให้การศึกษาและพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไป และ DT Families Foundation (DTFF) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง โดยทั้งสององค์กรมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์แรงบรรดาลใจให้กับเด็กที่ขาดโอกาส เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ