ท็อปส์ จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเกษตรกรระบายผลไม้ฤดูร้อน พร้อมล็อคและลดราคาสินค้าให้พี่น้องประชาชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ท็อปส์  สนองนโยบายกระทรวงพาณิชย์  ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรในประเทศ  ภายใต้ “โครงการความร่วมมือ พาณิชย์ระบายสินค้าเกษตร-ผลไม้”   รณรงค์ให้คนไทยบริโภคผลไม้ในประเทศตามฤดูกาล Eat Thai First พร้อมปรับแผนเชิงรุก ประกาศจัดตั้งศูนย์จัดซื้อท้องถิ่นประจำภูมิภาค” เปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย รวมไปถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากตลาดส่งออกสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านทุกแพลตฟอร์มในรูปแบบ Omni-Chanel ทั้งออฟไลน์และออนไลน์  วางแผนระยะยาวเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรของไทย แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย โดยปัจจุบันท็อปส์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปทั่วประเทศ จาก 1,170 ชุมชน จำนวน 9,000 รายการ ช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า 24,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ  ยกระดับคุณภาพชีวิต มีรายได้ที่มั่นคง  ยั่งยืน

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการความร่วมมือการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าเกษตร-ผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมพูดคุยให้กำลังใจเกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี, เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก จากสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร จ.ตราด, วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางแพ จ.ราชบุรี, กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร  ฯลฯ  รวมถึงกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการในตลาดจริงใจ (Farmers’ Market)  ณ ร้าน   ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาแจ้งวัฒนะ  พร้อมกล่าวถึงภาพรวมของผลไม้ไทยในฤดูกาลนี้ “คาดการณ์ว่า ปี 2563 ผลไม้ของไทยในฤดูกาลผลิตช่วงหน้าร้อนจะมีปริมาณมาก และการบริโภคจะกระจุกตัวภายในประเทศเนื่องจากในภาคส่งออกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์จึงได้มีมาตรการการเชื่อมโยงและกระจายผลไม้จากสวนส่งตรงถึงผู้บริโภค, การจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้, การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ให้กลุ่มเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารท็อปส์และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ร่วมขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิตปี 2563 โดยวางแผนรับซื้อผลผลิตตลอดทั้งปีในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลไม้ในร้านท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และแฟมิลี่มาร์ท นอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในประเทศบริโภคผลไม้ไทยตามฤดูกาล Eat Thai First ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยจะได้บริโภคผลไม้เกรดส่งออก รสชาติอร่อย ในราคาที่จับต้องได้ และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ด้าน นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ผู้บริหารท็อปส์และแฟมิลี่มาร์ท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรและภาคประชาชนให้รอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 โดยมี 2 ภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่

  1. มาตรการช่วยเหลือภาคการเกษตร ได้แก่ จัดตั้งศูนย์จัดซื้อท้องถิ่นประจำภูมิภาค ช่วยให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีสินค้าคุณภาพ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีตลาดรองรับหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคา สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถติดต่อมายัง ศูนย์จัดซื้อท้องถิ่นประจำภูมิภาคตามหมายเลขดังนี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โทร.081-860-9702, 087-107-8716, ภาคตะวันออกและตะวันตก โทร. 082-113-8998 ,     ภาคอีสาน โทร. 088-267-9754, ภาคเหนือ โทร.081-724-0375 และ ภาคใต้  โทร.081-959-2295  ซึ่งในเดือนเมษายน – พฤษภาคม มีผลไม้ฤดูร้อนโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก  มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออก ขาดตลาดรองรับ ทั้งจากจังหวัดราชบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์  ท็อปส์ได้เพิ่มปริมาณการรับซื้อเพิ่มขึ้น 40 % ซึ่งปัจจุบันมีมะม่วงจำหน่ายมากถึง 15 สายพันธุ์ โดยเกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม พร้อมจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเพื่อเร่งผลักดันปริมาณผลผลิตให้ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น , ตลาดจริงใจ (Farmers’ Market) ที่เปิดจำหน่าย 14 สาขา ใน 12 จังหวัด  และบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Line@ เช่น @jingjaichiangmai,@jingjaimarket_udon, @jingjai_nakhornsri , @jingjai_CWN เป็นต้น, สร้างองค์ความรู้ด้านค้าปลีกให้เกษตรกรโดยทีมงานจัดซื้อที่เชี่ยวชาญ ช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้าร่วมออกแบบแพคเกจจิ้ง  วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด, เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปให้ได้มากที่สุด โดยจากสถานการณ์   โควิด-19 พบว่าผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อผัก ผลไม้ อาหารสดเพิ่มมากขึ้น ช่องทางออนไลน์จึงมีบทบาทสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน  www.tops.co.th และ แอปพลิเคชั่น Grab อยู่ที่บ้านก็กดสั่งได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่บริการ 41 จังหวัด  ภารกิจเร่งด่วนอย่างที่ 2 ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า   ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยบริษัทได้ประกาศ “ล็อคราคาสินค้ากว่า 26,000 รายการ ตลอด 90 วันไม่มีการปรับราคาสินค้าขึ้น พร้อมลดราคาสินค้าจากที่ล็อคราคาให้ถูกลงกว่าเดิมหลายพันรายการหมุนเวียนกันไป ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต,ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์,ท็อปส์ เดลี่,ท็อปส์ ออนไลน์ และแฟมิลี่ มาร์ท ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 4 กรกฎาคม 2563” ยกเว้นสินค้าทางการเกษตรในบางรายการสามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องตามฤดูกาลและราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม  ให้มีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

ท็อปส์  จะยังคงมุ่งมั่น ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่ออยู่เคียงข้างและจับมือเกษตรกรไทย ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน  และขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันอุดหนุนผลผลิต ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูปจากทุกชุมชนเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

บทสัมภาษณ์เกษตรกร 

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากท็อปส์ให้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด –19  ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรไร่สินธนา จ.อุทัยธานี – นางสาวอาทิตา ตุลยวาณิช ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ร่วมด้วย นายมานพ เมฆฉาย และนางสาวมันทนา เมฆฉาย ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “โดยปกติแล้ว ผลผลิตมะม่วงปลอดสารพิษของเราจะส่งออกไปต่างประเทศ 70% และภายในประเทศ 30% ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปที่ญี่ปุ่น เกาหลี และโซนยุโรป แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ไวรัส     โควิด-19 เราได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราไม่สามารถส่งออกทางเครื่องบินได้ เพราะหลายสายการบินหยุดดำเนินการชั่วคราว หรือหากส่งออกกับสายการบินที่ให้บริการค่าขนส่งก็จะสูงมาก  หากเลือกส่งออกทางเรือ ผลผลิตก็อาจไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อย ทำให้ตอนนี้ผลผลิตส่วนส่งออกต่างประเทศลดลงไม่ถึง 10% ตกค้างในประเทศจำนวนมาก เกษตรกรบางส่วนไม่ได้เก็บผลผลิต ปล่อยทิ้งไปบ้าง นั่นหมายถึง เงินเกษตรกรหายไปและขาดทุน แต่กลุ่มเกษตรกรไร่สินธนาถือว่าโชคดี ที่ยังมีท็อปส์ ซึ่งซื้อขายสินค้ามาร่วม 5 ปี ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในยามวิกฤตไวรัสครั้งนี้ ทำให้เราระบายผลผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งที่ส่งมาจำหน่ายในร้านท็อปส์ และบริการสั่งซื้อออนไลน์ของท็อปส์ รวมถึงตอนนี้เรากำลังเร่งสร้าง    แบรนด์ผลิตภัณฑ์แปรรูป ทำมะม่วงอบแห้งอย่างเต็มตัว ซึ่งทีมงานของท็อปส์ช่วยให้คำปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรว่าผลผลิตของเรานั้นมีคุณภาพที่ดี รสชาติหวานอร่อย เชื่อว่าลูกค้าซื้อทานแล้วจะกลับมาซื้อซ้ำแน่นอน จึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนผลไม้ไทย เกรดส่งออกในราคาที่ไม่สูงมาก ”

ด้านนายธนภัทร จาวินัจ ผู้จัดการสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร จ.ตราด จำกัด ร่วมด้วย
นายสงกรานต์ คมเวช และนางสาววรรณา ภู่มาลา เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก
กล่าวว่า “เราได้มีการประสานงานซื้อขายผลผลิตกับท็อปส์ มามากกว่า 5 ปี โดยระยะแรกเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการเชิญผู้ประกอบการ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล มาที่ จ.ตราด เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเราได้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกและเกษตรกรใน จ.ตราด ผ่านกลไกระบบการทำงานของสหกรณ์ และทำตลาดด้านการขายออกสินค้าเกษตร รวมถึงผลักดันในเรื่องของราคาที่เป็นธรรม โดยมีผลไม้ทั้งหมด 5 ชนิด คือ เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด และสับปะรดตราดสีทอง โดยปกติสัดส่วนการส่งออกไปต่างประเทศ 75% ในประเทศ 25% ซึ่งตลาดต่างประเทศหลักคือ เวียดนาม รองลงมาคือ จีน และโซนยุโรปบ้าง แต่ปีนี้เจอไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกต่างประเทศลดลง รวมทั้งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า แผนการรับซื้อผลผลิตในช่วงฤดูกาลจากเกษตรกรปีนี้จะเป็นไปตามแผนได้หรือไม่ แต่เราก็ยังคงพยายามพัฒนาคุณภาพสินค้า คัดเกรดในการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อผลไม้ที่ดี ซื้อทานแล้วรู้สึกอยากทานอีกในราคาที่คุ้มค่า  ซึ่งท็อปส์ได้เข้ามาสนับสนุนและรับซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ทางออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกมากขึ้น  เพราะความต้องการบริโภคผลไม้ไม่ได้ลดน้อยลง”

 

Tops partners with Ministry of Commerce to support Thai farmers in selling summer fruits, in addition to locked prices and extra discounts to help Thai people get through the COVID-19 crisis

April 20, 2020 – Tops responds to the Ministry of Commerce’s measures to drive the agricultural sector in Thailand under the project “Partnership with Ministry of Commerce to drive sales of farm produce and fruits”. Thai people are encouraged to consume seasonal Thai fruits with the concept of Eat Thai First. In a proactive measure, Regional Buying Stations have been set up to allow farmers and SMEs, as well as those affected by the export bans resulting from COVID-19, to get support more conveniently. Farm produce is promoted on omni-channel platforms both online and offline, with long-term plans to improve Thailand’s agricultural industry beyond the COVID-19 situation. Currently, Tops purchases over 9,000 items of farm produce and processed goods from 1,170 communities nationwide, thereby assisting more than 24,000 families throughout the country so that they can have better quality of life and more stable income.

Mr.Jurin Laksanawisit, deputy prime minister and commerce minister, recently paid a visit to the project which aims to connect and expand distribution of farm produce and fruits in order to assist Thai farmers affected by the COVID-19 situation. He also spoke to farmers in local community enterprises such as Organic Mango for Export Community Enterprise in Lan Sak district, Uthai Thani province, durian and fruit farmers in the Eastern Region from Agricultural Sector Business Promotion Cooperative of Trat province, Mango for Export Community Enterprise in Ban Phae district, Ratchaburi province, Natural Organic Farmers’ Group in Kamphaengphet province, as well as farmers and businesses under Jing Jai Farmers’ Market, at Tops Market Chaeng Wattana. On this occasion, he also talked about the overview of Thai fruits in this season. “It is expected that in 2020 there will be a large supply of summer fruits in Thailand, and the demand will be clustered in the country because the export industry is affected by the COVID-19 outbreak. The Ministry of Commerce has initiated measures to connect and expand distribution of fruits from farmers directly to consumers, and we encourage people to consume fruits through various activities. We have provided spaces for farmers to sell their produce, with support from Central Food Retail Company Limited, which operates Tops and Central Food Hall, to drive the sales of summer fruits in 2020. The company has increased its purchase of fruits, and expanded distribution channels for fruits at Tops, Central Food Hall, and Family Mart. The Ministry of Commerce also raises awareness among Thai consumers to eat seasonal Thai fruits with the concept of Eat Thai First, so that Thai people can enjoy export-grade fruits at affordable prices, which in turn also helps Thai farmers.”

Mr.Stephane Coum, CEO of Central Food Retail Group a part of  Central Retail , talked about this partnership with the Ministry of Commerce to boost the economy and supported both farmers and Thai people in this COVID-19 situation. There are two main missions which need to be executed urgently:

  1. Measures to help farmers by setting up regional buying stations so that farmers and local businesses who are affected by the COVID-19 situation, do not have any markets to sell their products, or have been given unfair prices, can easily access assistance. They can contact the regional buying stations at the following numbers. Bangkok and vicinity: 081-860-9702,087-107-8716, Eastern and Western Regions: 082-113-8998, Northeastern Region: 088-267-9754, Northern Region: 081-724-0375 and Southern Region: 081-959-2295. In April and May, there is a large amount of summer fruits, especially nam dok mai mangoes, and farmers in Ratchaburi, Uthai Thani and Kalasin who usually export their produce do not have suitable markets. Tops has increased its purchase by 40% and currently sells 15 variations. The farmers get reasonable prices, and Thai consumers can enjoy these fruits at good prices in order to drive sales. Jing Jai Farmers’ Market, which is available in 14 locations in 12 provinces, and newly developed Line@ shops namely @jingjaichiangmai, @jingjaimarket_udon, @jingjai_nakhornsri and @jingjai_CWN. Providing retailing knowledge to farmers. The company has appointed its procurement team to help develop products, design packaging, and plan production in line with consumer’s demand and market. Expanding channels both offline and online to increase distribution of farm produce and processed goods. In the COVID-19 situation, consumers purchase more vegetables, fruits and fresh ingredients, and online channels play a bigger role. Consumers can purchase these items on www.tops.co.th and Grab application without leaving their home. This service covers 41 provinces in Thailand.

The second urgent mission is to work with the Ministry of Commerce to reduce prices in order to reduce the cost of living for Thai people. The company has announced a price lock for 26,000 items for 90 days, with additional discounts on price-locked items. There are thousands of items to choose from on a rotational basis at Tops Market, Tops Superstore, Tops Daily, Tops Online and Family Mart, from now to July 4, 2020. This does not include some agricultural produce as the prices will be based on seasonal availability and market prices in order to support Thai farmers and local SMEs to have steady income.

Tops is committed to supporting and partnering with Thai farmers, local SMEs and local community enterprises. You are invited to support them by purchasing their vegetables, fruits, and processed goods from these communities so that our farmers can improve their quality of life, have sustainable income, and have the strength to get through this crisis together.

Farmer’s interview

Among the farmers who have been supported by Tops amidst the COVID-19 crisis is Sinthana Farmer Group in Uthaithani province, led by Athita Tulyawanit, President of Organic Mango for Export Local Community Enterprise, together with Manop Mekchai and Manthana Mekchai. She said, “Usually, 70% of our organic mangoes are exported, and 30% are sold locally. We export our mangoes to Japan, Korea, and European countries. The COVID-19 situation has greatly impacted our business as we are not able to export our mangoes by plane since most airlines have temporarily suspended their services, or some offer services at very high fees. If we export by sea, the quality cannot be guaranteed. Right now, only 10% of our mangoes are exported, and there is a large amount left. Some farmers do not collect the mangoes – they just leave them to waste. This means their investment is lost and they have to shoulder a deficit. However, Sinthana Farmer Group is lucky to receive support from Tops, and we have been in partnership with Tops for five years now. Tops has played a significant role in helping us get through this difficult time and we are able to sell our products to local consumers through Tops physical stores and online stores. Currently, we are building a brand for processed goods so we can focus on our dried mango products. Tops’ team has offered us help in product development and distribution, and they assure our farmers that our mangoes are delicious and our customers will certainly come back for more. I would like to invite everyone to support Thai fruits and enjoy export-grade fruits at reasonable prices.”

Thanapat Javinat, Manager of Agricultural Sector Business Promotion Cooperative of Trat province, together with Songkran Komwate and Wanna Phumala, durian and fruit farmers in Eastern Thailand, said, “We have sold our produce to Tops for over five years now. Initially, we received support from the Ministry of Commerce who invited Central Food Retail representatives to Trat province to assess the quality of our produce and exchange experiences. Our cooperative offers farm produce by our members and farmers in Trat province, and we focus on marketing in order to sell our produce while still ensuring fair pricing. We have five fruits in total: rambutan, durian, longan, mangoesteen and golden pineapple. Usually, 75% of our produce is exported, and 25% is for local consumption. Our main markets are Vietnam, China and some European countries. This year, with the COVID-19 situation, our export is greatly reduced, and we cannot anticipate whether the buying plan will continue as planned. However, we try to focus on the quality of our produce so that our consumers can enjoy great fruits. Once they have tried them, they will want to buy more, and the prices are reasonable. Tops has offered us support and bought a bigger amount at a fair price. With online channels, consumers can conveniently purchase our produce, and the demand for fruits does not reduce.”