บรูไนกล่าวว่าจะไม่บังคับใช้โทษประหารสำหรับชาว LGBT

(AFP)

บรูไนได้ขยายการประกาศพักโทษการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ออกเมื่อเดือนที่แล้ว ที่จะทำให้การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและการผิดประเวณีที่มีโทษถึงขั้นเสียชีวิต

สุลต่านฮัสซานัล โบลคีห์ (Sultan Hassanal Bolkiah) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ขยายการพักชำระหนี้เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต เพื่อให้ครอบคลุมกฎหมายฉบับใหม่

ความคิดใหม่นี้ได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในทั่วโลกเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการคว่ำบาตรและการประท้วงที่มีชื่อเสียง

ในขณะที่ยังคงอยู่ในหนังสือพระราชบัญญัติสำหรับการก่ออาชญากรรมบางอย่าง ไม่มีการประหารชีวิตในบรูไนมาตั้งแต่ปี 1957

เมื่อเดือนที่แล้วบรูไนตีความกฎหมายใหม่ที่เข้มงวดของอิสลามหรือ Sharia

ในคำปราศรัยสุลต่านกล่าวว่าเขาทราบดีว่ามี “คำถามและความเข้าใจผิดมากมาย” เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เรียกว่าประมวลกฎหมายอาญาของซีเรีย (SPCO)

ในขณะที่กล่าวว่าการเลื่อนการชำระหนี้ในโทษประหารจะถูกนำไปใช้กับ SPCO เขายังได้ปกป้องกฎใหม่ด้วยการพูดว่า “บุญ” ของพวกเขาจะชัดเจนขึ้น

คำพูดนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ปกครองของประเทศได้พูดต่อสาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมายตั้งแต่เปิดตัว

 

Brunei says it won’t enforce death penalty for gay sex

(AFP)

Brunei has backtracked on enforcing laws introduced last month that would have made sex between men and adultery punishable by stoning to death.

Sultan Hassanal Bolkiah on Sunday extended a moratorium on the death penalty to cover the new legislation.

The rethink follows global outcry over the laws, including boycotts and celebrity protests.

While still on the statute books for some crimes, no executions have been carried out in Brunei since 1957.

Last month Brunei rolled out a strict new interpretation of Islamic laws, or Sharia.

In a speech, the sultan said he was aware there had been “many questions and misperceptions” regarding the implementation of the legislation, called Syariah Penal Code Order (SPCO).

While saying that a moratorium on the death penalty would be applied to the SPCO he also defended the new rules, saying their “merit” would become clear.

The speech marks the first time the country’s ruler has spoken publicly about the legislation since their introduction.

Source: BBC News