บิวตี้เจมส์ จัดงาน BEAUTY GEMS GRAND OPENING OF THE NEW CHAPTER EXCLUSIVE WITH MARIO MAURER

บิวตี้เจมส์ นำโดย คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ จัดงาน BEAUTY GEMS GRAND OPENING OF THE NEW CHAPTER EXCLUSIVE WITH MARIO MAURER ทุ่มงบ 88 ล้านบาท เปิดโชว์รูมหรูโฉมใหม่ อาคารบิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ ย่านศาลาแดง พร้อมต้อนรับเหล่าคนที่รักและชื่นชอบในเครื่องประดับและอัญมณีจากฝีมือคนไทย โดยมีคุณพัชรา วีรบวรพงศ์, คุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร , หม่อมหลวง ปุญยนุช ดุลยจินดา , คุณจรินทร์ สุมานนท์ และ คุณเมก้า ศรีอรทัยกุล  ร่วมงาน ณ อาคารบิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ ย่านศาลาแดง

(ลำดับภาพเรียงจากซ้าย)

 1. คุณเมก้า ศรีอรทัยกุล แขกผู้มีเกียรติ
 2. คุณวิจิตรา ส่งทวีผล แขกผู้มีเกียรติ
 3. คุณสุรีย์รัตนหิรัญญา             แขกผู้มีเกียรติ
 4. คุณนุชนาถ ระวีแสงสูรย์ แขกผู้มีเกียรติ
 5. หม่อมหลวง ปุญยนุช ดุลยจินดา แขกผู้มีเกียรติ
 6. คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล             กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์
 7. คุณพัชรา วีรบวรพงศ์ แขกผู้มีเกียรติ
 8. 8. คุณจรินทร์ สุมานนท์ แขกผู้มีเกียรติ
 9. 9. คุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร แขกผู้มีเกียรติ
 10. คุณยุวดี เตรัตนชัย แขกผู้มีเกียรติ

ขอความอนุเคราะห์ลงรายชื่อแขกผู้ใหญ่ในงาน ดังนี้

 1. คุณคุณพัชรา วีรบวรพงศ์
 2. คุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร

หม่อมหลวง ปุญยนุช ดุลยจินดา