ประชากรชาวฮ่องกงจะได้รับการสนับสนุนในการเดินทางมาสหราชอาณาจักร

เลขาธิการชุมชนกล่าวว่า ชาวฮ่องกงจำนวนหลายแสนคนที่ย้ายมาอยู่ในสหราชอาณาจักรภายใต้โครงการวีซ่าใหม่จะได้รับความช่วยเหลือในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย โรงเรียนและงานด้วยเช่นกัน

จากการรายงานกล่าวว่า มีการยื่นขอวีซ่าประมาณ 27,000 ใบหลังจากปักกิ่งได้กำหนดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในอดีตอาณานิคมของอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม วีซ่านี้ยังให้สิทธิแก่ชาวฮ่องกงในการอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาห้าปีอีกด้วย

 

 

Hong Kong citizens to be given ‘support’ to come to UK

Hundreds of thousands of Hong Kong citizens expected to move to the UK under a new visa scheme will be helped to access housing, schools and jobs, the communities secretary has said.

Around 27,000 applications have been made for visas brought in after Beijing imposed a national security law in the former British colony.

The visas give Hong Kong citizens the right to live in the UK for five years.

By BBC News