ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ

การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardiovascular Exercise) เป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้เน้นไปที่กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษแต่เน้นการขยับร่างกาย ซึ่งจะกระตุ้นการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น 60-85% เมื่อเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดทำให้ร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้น หายใจถี่ เหงื่อออกง่าย โดยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอมักจะเป็นการวิ่ง ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิก ปั่นจักรยาน กระโดดเชือก หรือแม้แต่การที่เดินในชีวิตประจำวันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ ดังนั้นประโยชน์ของการออกกำลังกายในลักษณะนี้จะช่วยให้หัวใจแข็งแรง สามารถสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกาย กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด นอกจากนี้ยังเพิ่มการเผาผลาญพลังงานมากกว่าการออกกำลังกายแบบอิ่น ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากลดน้ำหนักและกระซับสัดส่วน

cardio exercise is an exercise that does not focus on muscle built but focuses on moving the body. This stimulates the heart rate 60-85% faster than the maximum heart rate, causing the body to need more oxygen, hard to breath, hard sweat. Cardio exercises usually include running, swimming, aerobic, cycling, skipping rope, or even walking in daily life. Therefore, the benefits of exercise in this manner will help keep your heart healthy. Can be pump blood to nourish the body stimulate blood flow. It also increases energy metabolism more than any other exercise, ideal for those who want to lose weight and lean.