ประโยชน์ของการเล่นโยคะเพื่อสุขภาพที่ดี

การเล่นโยคะ นับเป็นหนึ่งกิจกรรมสำหรับการดูแลสุขภาพ และการสร้างความสมดุลของร่างกายและจิตใจ เป็นการรวมจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียว การฝึกโยคะเป็นกระบวนการสำหรับฝึกกาย ฝึกการหายใจ และฝึกจิตให้มีความจดจ่อกับเรื่องลมหายใจเข้าออก อันจะนำไปสู่การมีสมาธิที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจสำหรับคนทุกวัย และหากเราอยู่ในช่วงการพักฟื้นจากการผ่าตัด หรือมีอาการเรื้อรัง โยคะสามารถกลายเป็นส่วนสำคัญของการรักษาของร่างกายและอาจเร่งการรักษาได้ นักบำบัดด้วยโยคะสามารถทำงานร่วมกับผู้ป่วยและจัดทำแผนเฉพาะบุคคลซึ่งทำงานร่วมกับการรักษาทางการแพทย์และศัลยกรรม ด้วยวิธีนี้ โยคะยังได้รับการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและยังช่วยเพิ่มความแข็งแรง ความสมดุล และความยืดหยุ่น การเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและทำให้กล้ามเนื้ออบอุ่นขึ้น ในขณะที่การทำท่าจะสร้างความแข็งแกร่ง โยคะดีพอๆ กับการยืดเหยียดขั้นพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและเพิ่มความคล่องตัวในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างอีกด้วยเช่นกัน

Yoga offers physical and mental health benefits for people of all ages. And, if you are going through an illness, recovering from surgery or living with a chronic condition, yoga can become an integral part of your treatment and potentially hasten healing. A yoga therapist can work with patients and put together individualized plans that work together with medical and surgical therapies. That way, yoga can support the healing process and help the person experience symptoms with more centeredness and less distress. Yoga improves strength, balance and flexibility. Slow movements and deep breathing increase blood flow and warm up muscles, while holding a pose can build strength. Yoga is as good as basic stretching for easing pain and improving mobility in people with lower back pain.