ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม Freediving

Freediving จัดเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับการดำน้ำ แต่ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใด ๆ นอกจากการเก็บลมหายใจเพียงครั้งเดียว ซึ่งใช้การฝึกกลั้นหายใจลงไปในน้ำ และการปรับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้อง การดำน้ำแบบฟรีไดวิ่ง จึงนับเป็นการดำน้ำแบบอิสระใต้น้ำที่นอกจากข้อจำกัดของการกลั้นหายใจแล้ว การทำให้ร่างกายของเราอยู่ในน้ำและสัมผัสกับความกดอากาศสูงรอบข้างยังมีผลทางสรีรวิทยาที่จำกัดความลึกและระยะเวลาที่เป็นไปได้ หนึ่งในประโยชน์และข้อดีที่สำคัญที่สุดของการทำกิจกรรมฟรีไดวิ่งคือการผ่อนคลาย การดำน้ำที่ดีและปลอดภัยคือการผ่อนคลายอย่างเต็มที่ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำน้ำ ซึ่งช่วยให้อัตราการใช้ออกซิเจนของเราต่ำ ปกป้องร่างกายของเราจากการบาดเจ็บ และทำให้การดำน้ำของเรายาวนานขึ้นและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น หลักสูตรและทฤษฎีฟรีไดวิ่งมุ่งเน้นไปที่เทคนิคการทำสมาธิ แบบฝึกหัดเพื่อการผ่อนคลาย และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีผลต่อการลดความเครียด เนื่องจากเป็นการควบคุมลมหายใจจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำน้ำ และผลจากการควบคุมลมหายใจ ทำให้การทำงานของเราดีขึ้น และช่วยลดความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกาย และยิ่งเราเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มที่ สุขภาพก็จะดีขึ้น แข็งแรงขึ้นอีกด้วยเช่นกัน

Freediving or skin diving is a form of underwater diving that relies on breath-holding until resurfacing rather than the use of breathing apparatus such as scuba gear. Besides the limits of breath-hold, immersion in water and exposure to high ambient pressure also have physiological effects that limit the depths and duration possible in freediving. One of the most important parts of freediving is relaxation. A good, safe dive involves being completely relaxed before, during, and after a dive, which keeps our oxygen consumption rate low, protects our bodies from injury, and makes our dives longer and more pleasurable. Freediving courses and theory focus on meditation techniques, relaxation exercises, and separating real-world stress from your training in the water.