ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมไม้ตึกถล่ม (Jenga)

เกมไม้จังก้า (Jenga) หรือเกมตึกถล่ม (Building block) เป็นเกมฝึกทักษะอย่างหนึ่ง ที่มีอุปกรณ์ในการเล่น คือ ชิ้นไม้ขัดเงาหลายชิ้น ที่นำมาวางเรียง และสอดประสานต่อกัน เป็นชั้นสูงขึ้นไปคล้ายกับตึก เกมไม้จังก้าเป็นหนึ่งในการส่งเสริมทักษะทางร่างกาย และจิตใจ โดยผู้เล่นจะผลัดกันถอด และเปลี่ยนบล็อกไม้จากตึกไม้ที่เรียงสูง และยังเป็นเกมที่มีประโยชน์มากมายอีกด้วยเช่นกัน เกมไม้จังก้าสามารถช่วยพัฒนาทักษะที่เชื่อมโยงกับการฝึกสมองในการทำงานประสานกับมือและสายตา การหยิบจับ จัดเรียง เป็นการฝึกสมาธิ และความนิ่ง ในการดึงบล็อกไม้ออกโดยไม่ให้ตึกถล่มล้มลงมา อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับความสำเร็จในชีวิตทั้งส่วนตัว และในอาชีพอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัยรุ่น และผู้ใหญ่ นับเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาการทางด้านสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยพัฒนามิตรภาพที่มีความคิดเหมือนกันน รวมถึงสามารถบรรเทาความตึงเครียดหรือความอึดอัดทางสังคมได้อย่างดีอีกด้วย

The game of Jenga is one of physical and mental skill. Jenga is a game based solely around coordination, in which players take turns removing and replacing wooden blocks from a tower. There are a number of benefits to playing the game, not only physical and mental but psychological as well. Building a tower, such as the one in Jenga, helps improve fine motor skills. Hand-eye coordination involves the coordinated control of hand movements with eye movements. Strategic thinking is a vital tool for success in life, both personally and professionally, especially for teenagers and adults. It provides an opportunity to connect and socialize with another human being, helping to develop like-minded friendships and even relieve tension or awkwardness in social situations.