ปลาวาฬมากกว่า 150 ตัวเกยตื้นที่ชายหาดประเทศออสเตรเลีย

ปลาวาฬกว่า 150 ตัวเกยตื้นที่ชายหาดทางตะวันตกของออสเตรเลียในวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้กรมประมงออกมาสั่งปิดชายหาดหลายแห่งในบริเวณ Hamelin Bay และการแจ้งเตือนการบุกรุกของฉลาม และจากการสันนิษฐานพบว่าปลาวาฬส่วนใหญ่ได้ตายไปแล้ว

ชาวประมงพบซากปลาวาฬประมาณ 150 ตัวเมื่อเช้าวันศุกร์ และมีปลาวาฬเพียง 25 ตัว ในประมาณ 150 ที่ยังมีชีวิตอยู่ ปลาวาฬรุ่นใหญ่นี้มีลักษณะครีบสั้น ยาวประมาณ 5 เมตร (16.4 ฟุต) และน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน พบมากในน่านน้ำต่างๆ ได้ทั่วโลก และโดยทั่วไปมักเดินทางเป็นกลุ่มน้อยกว่า 100 ตัว

Jeremy Chick ผู้ควบคุมการอนุรักษ์และสถานที่ท่องเที่ยวของกรมควบคุมความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กล่าวถึงความปลอดภัยของปลาวาฬที่ยังมีชีวิตรอดทั้ง 25 ตัวโดยคำนึงถึงการเคลื่อนย้ายไปยังน่านน้ำลึกที่ใกล้ฝั่งเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด้วย

 

More than 150 whales stranded on Australian beach

More than 150 whales were stranded in Western Australia on Friday leading to beach closures and a shark alert in the Hamelin Bay area, according to the Department of Fisheries. The majority of the whales are presumed to have died.

A fisherman came across nearly 150 carcasses of mostly short-finned pilot whales Friday morning. Only 15 of the estimated 150 stranded whales are still alive. Adult short-finned pilot whales are about 5 meters (16.4 feet) long and weigh up to three tons. They are found in most waters around the world and generally travel in groups of less than 100.

Department of Biodiversity, Conservation and Attractions incident controller Jeremy Chick said the safety of the surviving whales, as well as the estimated 25 animals still in deeper waters near the shore, was the priority. The main objectives are to ensure the safety of staff and volunteers.

Source: http://www.dw.com/en/more-than-150-whales-stranded-on-australian-beach/a-43096300?maca=en-RSS_en_Flipboard-9487-xml-media