ผู้นำการเงินโลกเร่งหนุนระบบการเงินโลกจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้น

ผู้นำการเงินโลกพยายามสร้างความมั่นใจต่อสภาวะฉุกเฉิน เพื่อเทเงินในตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังเจอกับวิกฤตในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนในหลายๆประเทศละทิ้งหุ้นตลาดหลักทรัพย์ การแปรผันของเงินดอลลาร์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่เพิ่มขึ้นและระบาดไปทั่ว ผู้กำหนดนโยบายทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียได้ทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ทั้งยังคงสภาพคล่องเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เหลืออยู่ในสภาพนิ่ง กับผู้บริโภคที่ถูกกักกันโซ่อุปทานที่เสียหายทั้งการขนส่งที่ชะงักและการปิดตัวลงของร้านค้า ในขณะที่รัฐมนตรีกองการคลังและธนาคารกลางของโลกใช้กลยุทธ์เดียวกัน และพรมแดนที่ถูกปิดกั้นอีกทั้งเมืองที่เสมือนถูกปิดตายต่อวิกฤตนี้ จากการทะเลาะกันระหว่างสองมหาอำนาจระดับโลก อย่างสหรัฐอเมริกาและจีน

 

World leaders rush in to shore up panic-hit global financial system

World finance leaders tried to lift confidence with emergency measures to pour cash into panic-stricken markets on Thursday, as investors everywhere dumped assets, switching to dollars amid the escalating coronavirus pandemic. Policymakers in the United States, Europe and Asia have slashed interest rates and opened liquidity taps to stabilize economies left almost comatose, with quarantined consumers, broken supply chains, paralyzed transportation and depleted shops. While finance ministers and central bankers adopted similar strategies, markets and nations where borders were being closed and cities placed in virtual lockdown were further alarmed by bickering between global powers – the United States and China.