พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน “65th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน 65th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018 เทศกาลออกร้านนานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย และ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ รวบรวมผลิตภัณฑ์ชั้นนำจาก 44 ประเทศทั่วโลก มากกว่า 203 บูธ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ สำหรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดจะมอบให้กับโครงการการกุศลต่อไป

โดยพิธีเปิดงานมีคณะทำงาน ได้แก่ อุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ, นางกราซิตา โตเลนติโน ภริยาเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิต ประจำประเทศไทย ประธานผู้จัดงาน ร่วมด้วยผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้แก่ มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล, รัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ, มาดามแวลเลอรี รูเกเน ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศเคนยา, มาดามศิริน อาร์ทิเนียน ภริยากงสุลกิตติมศักดิ์อาร์เมเนีย, มาดามชุงวา โอ ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศเกาหลีใต้ เฝ้ารับเสด็จฯ ในปีนี้มีสถานทูตใหม่เข้าร่วมอีก 6 สถานทูต คือ กัมพูชา, มาเลเซีย, มองโกเลีย, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์ และ สโลวัก ปีที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้นำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในงานมาช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยถึงกว่า 40 โครงการ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เรายังส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในต่างประเทศ จากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มที่ญี่ปุ่น, ไฟป่าที่กรีซ, แผ่นดินไหวและสึนามิที่อินโดนีเซีย อีกด้วย