พาณิชย์ชี้ โควิด-19 ฉุดยอดส่งออกพ.ค. 63 เหลือ 16,278.4 ล้านเหรียญ ต่ำสุด 4 ปี ลดหนักอยู่ที่ 22.50%

กระทรวงพาณิชย์เผยส่งออก พ.ค.  63 ทำมูลค่า16,278.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ 4 ปี ลดลง 22.50% และลดมากสุดในรอบ 130 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อยอดส่งออกสินค้า ยกเว้นสินค้าเกษตร อาหารและทองคำ ที่ยังคงเติบโตได้ดีอยู่ คาดว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ไม่แพร่ระบาดรอบ 2 อีก ประเมินว่า ยอดทั้งปีอาจติดลบ 5% หรือต่ำกว่า

ด้าน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร เผยว่า การส่งออกเดือนพฤษภาคม ปี 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 16,278.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 22.50% โดยมูลค่าลดลงมากที่สุดในรอบ 4 ปี นับจากเดือนเมษายน .2559 ที่การส่งออกมีมูลค่ารวม 15,609.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และอัตราขยายตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 130 เดือน ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 13,583.81 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 34.41% เกินดุล 2,694.58 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ภาพรวมการส่งออก 5 เดือนของปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม) มีมูลค่า 97,898.69 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 3.71% นำเข้ามูลค่า 88,808.13 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 11.64% โดยเกินดุลการค้า 9,090.56 ล้านเหรียญสหรัฐ

สาเหตุหลักของการหดตัวและผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังได้รับผลกระทบจากการขนส่งที่ยังไม่เพียงพอและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทำให้ผู้นำเข้าชะลอการสั่งซื้อ แม้จะมีความต้องการสูง ขณะที่ราคาน้ำมันแม้จะปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่มาก กระทบต่อสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน และเงินบาทเริ่มแข็งค่า มีผลกระทบต่อการแข่งขันของสินค้าไทย

แม้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมจะลดลง แต่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ตอบโจทย์ความต้องการในช่วงล็อกดาวน์ของโลก ยังคงขยายตัวได้ดี และทำให้สัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 22.7% จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 17.1% ของการส่งออกทั้งหมด ทำให้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหาร และยังทำให้รายได้กระจายลงสู่เกษตรกร และเศรษฐกิจฐานราก”น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

สำหรับตลาดส่งออก ปรับตัวลดลงเกือบทุกตลาด โดยตลาดหลัก ลด 25.9% ส่งออกไปสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (15 ประเทศ) ลด 17.3% , 24.2% และ 40% ตามลำดับ ตลาดศักยภาพสูง ลด 21.3% จากการลดลงของอาเซียนเดิม 5 ประเทศ 27.9% CLMV ลด 28% อินเดีย ลด 76% ฮ่องกง ลด 19.3% เกาหลีใต้ ลด 32.9% ไต้หวัน ลด 24.1% แต่จีน เพิ่ม 15.3% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และตลาดศักยภาพระดับรอง ลด 36.3% จากการลดลงของทวีปออสเตรเลีย 18% ตะวันออกกลาง ลด 30.6% แอฟริกา ลด 26.1% ลาตินอเมริกา ลด 21.5% สหภาพยุโรป (12 ประเทศ) ลด 9% กลุ่ม CIS รวมรัสเซีย ลด 49.9% แคนาดา ลด 29.5% ตลาดอื่นๆ เพิ่ม 263.5% จากการเพิ่มขึ้นของสวิสเซอร์แลนด์ 433%

ส่วนข้อเสนอแนะ ไทยต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโควิด-19 ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร และต้องรีบเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของสินค้ากลุ่มนี้ , ต้องหาทางประคับประคองผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกเอาไว้ให้ได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันดำเนินการ โดยเฉพาะมาตรการทางการเงินที่ต้องเข้าถึงและยืดหยุ่นกว่านี้ , ต้องเร่งแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์ให้กับผู้ส่งออก เช่น จับคู่สายการบินพาณิชย์ที่อาจจะมาใช้แทนการขนส่งทางเรือและถนนไปก่อน , ต้องเร่งขยายความเข้มแข็งของการเป็นซัปพลายเชน เช่น กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร , สนับสนุนกลุ่มสินค้าที่ขายได้ เช่น อาหาร สินค้าทำงานอยู่บ้าน และไลฟ์สไตล์ และต้องประกันความเสี่ยงจากค่าเงิน โดยรัฐต้องช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

Source: https://www.commercenewsagency.com/

 

Ministry of Commerce points out COVID-19 pulled down Thailand’s exports by 63 in May, to $16,278.4 million, making Thai exporting the lowest level in 4 years.

The Ministry of Commerce showed that the export value in May 2020 was at 16,278.4 billion US dollars, down by 22.50% year on year,making Thai exporting the lowest level in four years The May export was the lowest in four years and its increase rate was the lowest in 130 months due to the Covid-19, causing a negative impact on the amount of product exports except agricultural products, food and gold are still growing strong. Expected if the situation of Covid-19 do not spread for a second round. It is estimated that the whole year number may be negative by 5% or less. 

Pimchanok Vonkorpon, director-general of the ministry’s Trade Policy and Strategy Office, revealed that exports in May 2020 totaled 16,278.39 million US dollars, down 22.50%, with the largest decline in 4 years since April 2016, with a total export value of 15,609.3 million US dollars. And the lowest rate of growth in 130 months. Imports were valued at 13,583.81 million US dollars, down 34.41%, surplus to US $ 2,694.58 million. As a result, the overall 5-month export value of 2020 (January-May) was 97,898.69 million US dollars, down 3.71%. Import value of 88,808.13 million US dollars decreased by 11.64%, with a trade surplus of US $ 9,090.56 million. 

Source: https://www.commercenewsagency.com/