มนุษย์จะอยู่ร่วมกับ AI อย่างไร

โดย ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด

เมื่อความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ก้าวกระโดดจนถึงจุดที่การนำไปใช้งานเริ่มนำไปใช้งานจริงด้วยความมั่นใจมากขึ้น คำถามที่มักจะถูกถามคือ เราจะอยู่กับมันอย่างไร มันจะทำให้คนตกงานกันหมดใช่หรือไม่ บางประเทศไปไกลถึงขนาดว่าอาจจะมีต้องการจ่ายเงินเดือนขั้นต่ำให้ประชาชน หรือ ที่เรียกกันว่า Universal Basic Income แล้วหรือไม่ เพราะงานส่วนใหญ่จะทำโดยหุ่นยนต์

ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือ มนุษย์จะต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับ AI ในแบบที่เกื้อกูลกัน อย่างแรกเลย AI ไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ มันต้องการการสอนจากมนุษย์ ก่อนที่จะสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างเท่าเทียมหรือดีกว่า ขั้นตอนนี้หมายความว่า จะมีงานรูปแบบใหม่เกิดขึ้น นั่นคือ AI Trainer แน่นอนการจะสอน AI ให้ทำได้ตามมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีหลายสาขาที่ไม่สามารถสอนร่วมกันได้ ดังนั้น จะเกิด AI Trainer ในสาขาต่างๆกันไป

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ AI ด้านการแพทย์ ที่จะช่วยหมอในหลายๆเรื่อง เช่น ความสามารถในการตรวจสอบฟิล์มเอ็กซเรย์ปอด ในกรณนี้หมายความว่า เราต้องสอน AI ให้แยกแยะได้ว่าภาพไหนมีโอกาสจะเป็นโรคร้าย ในการจะสอน AI ในลักษณะนี้ เราต้องเอาภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ของปอดในสภาวะต่างๆ เป็นจำนวนหมื่นๆภาพมาสอน AI โดยผู้เชี่ยวชาญต้องบอกเป็นคนว่า ในแต่ละภาพ จะมีโอกาสเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดหรือไม่และอย่างไร แต่ AI ที่เก่งในด้านการวินิจฉัยโรคปอดก็ไม่สามารถตรวจสอบภาพเอ็กซเรย์ของสมองได้ นั่นหมายความว่า ในวันนี้เราจึงมีแค่ AI เฉพาะด้านเท่านั้น การพัฒนา AI ในแบบที่ทำได้ทุกเรื่อง หรือ Artificial General Intelligence (AGI) ยังห่างไกลจากความเป็นจริง แม้ว่าจะเริ่มมีการวิจัยค้นคว้าแล้วก็ตาม

ความยากของการพัฒนา AI คือ ยิ่งเราสอนมันและยิ่งมันถูกใช้งานมากๆ ขึ้น AI จะมีความฉลาดมากกว่าเดิม ผลคือ ความสามารถของ AI ในวันแรกที่นำออกมาใช้งาน กับ AI ตัวเดียวกันหลังจากใช้งานมาแล้ว 1 ปีให้หลัง จะไม่เหมือนกันเลย เพราะหลักการของ AI คือการเพิ่มความสามารถจากการเรียนรู้ แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือ มนุษย์อาจจะไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมมันฉลาดขึ้นแบบนั้น เหล่านี้เลยเกิดอีกอาชีพใหม่ นั่นคือ AI Auditor ที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบว่า AI ทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น ไม่ออกนอกลู่นอกทาง แม้ว่าการออกนอกลู่นอกทางนั้นคือ ความฉลาดที่เพิ่มขึ้นก็ตาม

ปัญหาใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวกับ AI ที่ทุกประเทศต่างออกนโยบายมาคือ การกำกับให้การพัฒนา AI ไม่ละเมิดจริยธรรม เนื่องจากในการสอน AI ให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าจำนวนข้อมูลที่มาใช้สอนไม่มากพอ หรือไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า อคติของ AI หรือ AI Bias ได้ ผลคือ การนำไปใช้จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่ยุติธรรมกับการใช้งานในบางกรณี เช่น การใช้ AI ในการตรวจสอบหน้าตาของผู้ร้าย ถ้าสอนไม่ดี อาจจะงานได้ดีกับคนบางกลุ่ม เช่น คนผิวขาว แต่พอไปใช้กับคนผิวสี ระบบอาจจะส่งผลที่ไม่ยุติธรรมเพราะ ระบบอาจจะบอกว่าคนผิวสีมีโอกาสถูกวิเคราะห์ว่าเป็นผู้ร้ายได้มากกว่า ดังนั้นอาชีพ AI Auditor จึงมีความสำคัญมากในยุคดิจิทัล

สรุปง่ายๆ ว่า ในยุค AI จะครองเมือง จะมีอาชีพหลายอย่างที่จะหายไปเพราะคอมพิวเตอร์ทำได้ดีกว่า แต่ก็จะเกิดอาชีพใหม่ๆ อย่าง AI Trainer และ AI Auditor ที่ต้องมากำหนดให้การพัฒนาใช้งาน AI ไม่มีปัญหานั่นเอง

 

How human and AI coexist for the future digital world?

By Dr. Sak Segkhoonthod

The progress of the development of Artificial Intelligence in recent times has been remarkably well-received. Especially, a number of AI Applications have made their ways to the general public – no longer just a test in the lab. But one question remains, would AI replace human ?  In certain countries, they even talk about the concept of Universal Basic Income because it is envisioned that in the future, most jobs would be replaced by robots.

As a matter of fact, the most probable scenario would be that human and AI work hand in hand. The main reason is that, to create an AI system, you need to  train it so that it can perform the tasks it is supposed to carry out. With this regards, we create a new family of jobs – AI trainers.  However, to train AI to do one thing, we need a particular training course. Simply put, there will be only special-purpose AI.

AI in healthcare is a good example of why we can not train the AI system to do everything. By training AI to be able to classify X-ray images of patients who has a particular disease, AI helps doctors to speed up the diagnosis process. Normally, such an AI would be trained with thousands of images to get the insights of images that indicate this particular disease. This would require AI trainers who is specialized in this particular disease. For another kind of disease, we will need another set of data and another AI trainer. So the trained AI is capable of one thing only. In short, it is still a long way that we will have what is known as Artificial General Intelligence or AGI.

Another icomplicated issue with AI is that once AI is completely trained, it will gain more intelligence as it gets more inputs while being used. So the capability of AI in the first day wont be the same as that of it after several months. This is because AI is actually capable of learning new things all the time. This is why we need another kind of jobs for human to control AI – AI Auditors. An AI auditor is like a QC staff who is supposed to ensure that AI perform its required tasks as intended. However, the AI auditor is also required to detect the added-intelligence in order to determine that the Ai system won’t do any harm to its users.

But perhaps the biggest concern over the use of AI is that of ethics. As a huge amount of data is needed to make AI learning process complete. It is inevitable that if the trained data is not sufficient, we might end up with an AI system that could give bias answers to certain groups of the users. For instance, an AI used to perform face recognition might be giving a more accurate answer to white people than that of colored ones if a majority of the trained data is from samples of white people. So it is essential that governments ensure the good practice when it comes to train AI Systems.

In summary, AI will be used for various sectors in the near future for sure. Certain jobs will be gone but a new kind of  jobs will also be created. In the end, human will have to adapt to live with AI eventually.

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ใน เดอะไทย์แลนด์เดอร์ส The Thailanders Issue 10 ธันวาคมกุมภาพันธ์ 2563

Keep reading more interesting contents like this in The Thailanders Issue 10 December-February 2020