รายงานสถานการณ์โควิด 19: 1 มีนาคม 2564

ข้อมูลล่าสุดเช้านี้ COVID19 พบผู้ป่วยแล้วเป็นจำนวน 114,649,900 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน  306,262 คน เสียชีวิตแล้ว 2,542,196 คน เพิ่มจากเมื่อวาน 6,016 คน

สถานการณ์ในทุกเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านจำนวนผู้ป่วยใหม่ต่อวัน และจำนวนผู้ที่เสียชีวิตต่อวัน

อิหร่านมีจำนวนผู้เสียชีวิตรวมกันเป็นจำนวนกว่า 6 หมื่นคน

มาเลเซียมีจำนวนผู้ป่วยรวมกันกว่า 3 แสนคน สถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

Covid- 19 Situation: 1 March 2021

As of the latest data this morning, COVID19 has found 114,649,900 people, up from 306,262 yesterday, 2,542,196 dead, up from 6,016 yesterday.

The situation began to turn for the better both in terms of the number of new infected people per day and the number of people who die per day.

For now, Iran has more than sixty thousand deaths.

Malaysia has a total number with over 300,000 infected people, but the overall situation continues to be better.