รายงานสถานการณ์โควิด 19: 9 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลล่าสุดเช้านี้ COVID19 พบผู้ป่วยแล้วเป็นจำนวน 106,941,445 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน  311,876 คน เสียชีวิตแล้ว 2,334,130 คน เพิ่มจากเมื่อวาน 8,427 คน

สถานการณ์โลกและหลายประเทศเริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งในด้านจำนวนผู้ป่วยใหม่และจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต

ในระยะเวลา 2 วัน สหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ป่วยใหม่ต่อวันลดลงต่ำกว่าแสนคน และจำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันลดลงต่ำกว่า 2 พันคน

สหราชอาณาจักรมีผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 400 คนต่อวัน

ญี่ปุ่นเริ่มเห็นแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ต่อวันลดลง

 

Covid- 19 Situation: 9 February 2021

As of the latest data this morning, COVID19 has found 106,941,445 people, up from 311,876 yesterday, 2,334,130 dead, up from 8,427 yesterday.

The global situation continues to improve, both in terms of the number of new cases and the number of deaths.

Over a two-day period, many country saw fewer than 100,000 new cases per day and lower than 2,000 new deaths per day.

The UK has under 150,000 new cases per day and no more than 400 deaths per day.

Japan began to see a better situation, with a decrease in the number of new cases per day.