ศรีลังกา: อัตราเงินเฟ้อพุ่งแตะ 70.2% ในเดือนสิงหาคม

ประเทศศรีลังกาในปัจจุบันได้มีอัตราเงินเฟ้อประจำปีเพิ่มขึ้นสูงมากกว่า 70 % ในช่วงเดือนสิงหาคม ด้วยสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 7 ทศวรรษ โดยราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในประเทศก็เพิ่มสูงมากขึ้น อย่างราคาอาหารเพิ่มขึ้น 84.6 % ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทางการเงิน และการเมืองในปีนี้ อีกทั้งยังคงขาดแคลนเงินตราต่างของประเทศต่าง ๆ เชื้อเพลิง หรือยารักษาโรค จึงทำให้เกิดคำถามที่ว่า ทำไมศรีลังกาถึงอยู่ในภาวะวิฤตเช่นนี้ ? ซึ่งในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาด ประเทศศรีลังกาต้องการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวอย่างมากต่อการสร้างรายได้ เพราะเงินตราประเทศเป็นสิ่งที่ทางประเทศศรีลังกากำลังขาดแคลน แม้กระทั่งเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีการปิดพรมแดนประเทศ เพื่อต้องการชะลอการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้ และภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงแย่ลง

 

Sri Lanka: Inflation rate jumps to 70.2% in August

Sri Lanka currently has a high annual inflation rate of more than 70% during the month of August with the biggest economic crisis in more than seven decades. Prices of goods and services in the country are rising. For example, food prices rose 84.6%, causing financial turmoil. and politics this year. There is also a shortage of foreign currency, fuel or medicine. Therefore, the question arises as to whether ‘Why is Sri Lanka in such a crisis?.’ Which in the period before the epidemic situation Sri Lanka is highly dependent on the tourism sector for generating income because national currency is something that Sri Lanka is in short supply even the US dollar. However, the country’s borders have been closed to slow the spread of COVID-19 as a result, tourists are unable to travel and the economy continues to deteriorate.

By BBC News