สมคิด พบหารือกับผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นางแคร์รี หล่ำ (Carrie Lam) ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนไทย ระหว่างวันที่ 13- 14พฤษภาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) สมัยที่ 74

ในระหว่างการพบกันในวันจันทร์ที่ผ่านมาระหว่างนายสมคิด กับนางหล่ำ ได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นในการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (Hong Kong Economic and Trade Office : HKETO) ประจำประเทศไทย การจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีไทย – ฮ่องกง ความร่วมมือด้านการเข้าเมืองผ่านช่องทางอัตโนมัติ และความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง เพื่อการใช้ฮ่องกงเป็นเส้นทางไปยังอ่าวกวางตุ้ง ฮ่องกง และ มาเก๊า หรือที่รู้จักกันว่า Greater Bay Area(GBA) ซึ่งเป็นการพัฒนาและสร้างระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจ (Economic ecosystem) อย่างสมบูรณ์แบบให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มเมือง ต่าง ๆ ในบริเวณนี้ ซึ่งนายสมคิดได้กล่าวว่า นางหล่ำแสดงความเห็นด้วยกับการที่เขาเข้าร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนี้อย่างใกล้ชิดกันระหว่าง GBA และประเทศไทยซึ่งจะเป็นประตูสำหรับนักลงทุนชาวจีนในการเข้าถึง ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียร์มาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย หรือที่เรียกว่า CLMVT และอีกทั้งนายสมคิดรับคำเชิญของรัฐบาลฮ่องกงในการเข้าร่วมงานประชุม 2018 Belt and Road Summit ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครอบคลุม 80 ประเทศ โครงการตั้งอยู่บนแนวคิดตามทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าเก่าแก่ที่เชื่อมโยงกับตะวันออก และตะวันตก มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงประเทศจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และยูเรเซียผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของท่าเรือ ถนน และแหล่งอุตสาหกรรม

แผนการดังกล่าวมีแนวโน้มได้รับแรงกระตุ้นมากขึ้น หลังจากการประชุมกับนางแคร์รี หล่ำ ซึ่งนายสมคิดกำลังเข้าสู่ขั้นการทำแผนความมั่นคงทางการค้าในการเชื่อมความสัมพันธ์รหว่างประเทศไทยและฮ่องกง เพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยการใช้ทางผ่านเข้า-ออกในภูมิภาคซึ่งกันและกัน

Source: http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12213

 

Mr. Somkid met with chief executive of the Hong Kong Special Administrative Region

Deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak was host luncheon in honor Carrie Lam, chief executive of the Hong Kong Special Administrative Region, on Monday 14.She lived in Thailand between 13-14 May 2018
to attending the opening ceremony of the Ministerial Meeting of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Session 74.

During Monday’s meeting, Mr Somkid and Ms Lam also discussed about issues on new economic cooperation. In particular, the establishment of the Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) in Thailand, Establishment of bilateral Thai-Hong Kong bilateral mechanism for cooperation on immigration through automatic channels  And cooperation under the ASEAN Free Trade Agreement – Hong Kong. To use Hong Kong as a route to Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, known as GBA, which is a perfect plan to develop and create Economic ecosystem. Mr Somkid said Ms Lam agreed with him to jointly develop closer economic ties between the GBA and Thailand, which will also serve as a gateway for Chinese investors to reach Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam and Thailand, known as CLMVT.And also he accepted the Hong Kong government’s invitation to join the 2018 Belt and Road Summit to be held on June 28. Belt and Road Initiative, a infrastructure project covering 80 countries. The scheme, which is based on the concept of the Silk Road, an ancient trade route linking the East and the West, is aimed at linking China with Southeast Asia, Africa and Eurasia through a complex network of ports, roads, railways and industrial parks.

The plans look set to gain more momentum following his meeting Ms Lam. He is stepping up plans to strengthen a trade link between Thailand and Hong Kong to facilitate investment by serving as a “gateway” to one another’s regions.