สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ทรงกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันคริสต์มาส

สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ทรงกล่าวสุนทรพจน์วันคริสต์มาสปี 2018 (WPA Pool/Getty Images)

สมเด็จพระราชินีจะใช้การออกอากาศวันคริสต์มาสในการบอกข้อความคริสเตียน (Christian) เกี่ยวกับ “การมอบสันติภาพบนโลกและความปรารถนาดีกับทุกๆคน” “เท่าที่เคยมีมาก่อน”

เนื่องจากรัฐสภาแบ่งออกอย่างชัดเจนจากข้อตกลง Brexit ของนางเทเรซา เมย์และความขัดแย้งทางทหารในหลายส่วนของโลก คำพูดของกษัตริย์จึงมีแนวโน้มที่จะสะท้อนกับคนจำนวนมาก

ในการออกอากาศที่ได้บันทึกภาพในห้องวาดภาพสีขาว ณ พระราชวังบักกิงแฮม สมเด็จพระราชินีในพระชนมพรรษา 92 ปี กล่าวว่า “ฉันเชื่อว่าข้อความของพระผู้เป็นเจ้า (Jesus) แห่งสันติภาพบนโลกและความปรารถนาดีต่อทุกคนนั้นไม่เคยล้าสมัย ทุกคนสามารถเอาใจใส่ได้”

พระมหากษัตริย์จะเน้นความสำคัญของคนที่มีมุมมองที่ต่อต้านอย่างรุนแรงเชื่อมช่องว่างระหว่างกันโดยการเป็นพลเรือนและทำหน้าที่ด้วยความเหมาะสมร่วมกัน

สมเด็จพระราชินีตรัสว่า “ถึงแม้จะมีความแตกต่างอย่างลึกซึ้งที่สุด การปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเคารพและในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ก็เป็นก้าวแรกที่ดีสู่การเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น”

ในฐานะประมุขรัฐ ราชินียังคงเป็นกลางต่อสาธารณชนในเรื่องการเมืองและการไม่แสดงความคิดเห็นของพระองค์ แต่ผู้ชมหลายคนอาจตีความคำพูดของพระองค์เป็นการอ้างอิงถึงอารมณ์ที่เป็นพิษของการอภิปรายสาธารณะรอบๆ สหราชอาณาจักรโดยออกจากการเป็นสหภาพยุโรป

 

Queen’s Christmas speech: ‘peace on Earth’ needed more than ever

Queen Elizabeth II delivers her 2018 Christmas speech. (WPA Pool/Getty Images)

The Queen will use her Christmas Day broadcast to say the Christian message of “peace on Earth and goodwill to all” is needed “as much as ever”.

With parliament deeply divided over Theresa May’s Brexit deal and military conflicts raging in parts of the world, the monarch’s words are likely to resonate with many.

In the broadcast, recorded in Buckingham Palace’s white drawing room, the Queen, who is 92, will say: “I believe [Jesus’s] message of peace on Earth and goodwill to all is never out of date. It can be heeded by everyone.”

The monarch will highlight the importance of people with strongly opposing views bridging the gap between one another, by being civil and acting with common decency.

The Queen will say: “Even with the most deeply held differences, treating the other person with respect and as a fellow human being is always a good first step towards greater understanding.”

As head of state, the Queen remains publicly neutral on political matters and does not express her views. But many viewers may interpret her words as a reference to the toxic mood of the public debate around Britain leaving the EU.

Source: The Guardian