สร้างรายได้เสริมในช่วงกักตัวอยู่บ้าน How to make money while staying home during social distancing

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น สถานที่ทำงานหลายแห่งจึงให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ  Work from home แต่บางคนที่โชคไม่ดีในช่วงกักตัวทำให้บริษัทปิดกิจการ โดนเลิกจ้างหรือที่ทำงานไม่ยอมจ่ายเงินเดือน ฉะนั้นแล้วการหารายได้เสริมในช่วงนี้จึงสิ่งที่น่าสนใจมิใช่น้อย

From the outbreak of Covid-19 Causing Thailand to discover more and more people Many workplaces then allow employees to work at home or Work from home, but some unfortunately during the detention period cause the company to shut down. Being laid off or not working at the salary Therefore, to find extra income in this period, then what is interesting is not less.

 

ทำอาหารและขนมส่งขาย Food delivery

อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อมนุษย์และในทุกวันนี้หลายๆคนคงไม่อยากที่จะออกไปทานอาหารข้างนอกการครีเอทเมนูอาหาร โชว์เสน่ห์ปลายจวักส่งขายแบบ delivery รังสรรค์เมนูให้น่าสนใจ

Food is an important factor for humans, and today many people do not want to go out for a meal. Show the charm, deliver, sell by delivery, create interesting menu.

 

รับทำงาน Freelance

ช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจน หากได้รับข้อเสนองานให้ทำไม่ว่าจะเป็นด้านกราฟิก งานเขียน งานแปลภาษา งานออกแบบและอื่นๆ ให้รับทำตามความถนัดและเวลาที่มี เพราะงานฟรีแลนซ์มีข้อดีตรงที่ไม่จำกัดเวลาในการเข้างาน สามารถทำไปพักผ่อนไปได้พร้อมๆกัน เพียงแต่ต้องมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลากำหนดส่งงานให้ดี

If you are offered a job offer, whether it is graphics, writings, translation, design, etc. To be done according to expertise and time available Because freelance jobs have advantages that do not limit the time to enter. Can do to relax at the same time Just have to be responsible and punctual

 

เปิดคอร์สสอนพิเศษออนไลน์ Online Teaching Courses

วิชาความรู้ในด้านต่างๆเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด ผู้ที่เป็นติวเตอร์รับสอนพิเศษถึงแม้จะไม่สามารถเดินทางไปสอนแบบตัวต่อตัวกับผู้เรียนได้โดยตรง แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันมีโปรแรกมที่จะช่วยให้วิดิโอคอลสอนพิเศษแบบออนไลน์ได้อย่างง่าย และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนแต่อยู่ไกล อยู่คนละจังหวัดหรือผู้ที่ไม่สามารถสะดวกไปเรียนแบบตัวต่อตัวได้ในแบบปกติ สามารถมาสมัครลงคอร์สเรียนเพิ่มอีกด้วย

Knowledge in various fields is something that can be learned endlessly. Those who are tutors accept tutoring, although not able to go directly to teach one-on-one with the students directly. But today’s technology has programs that can help make online video tutorials easily and also give those who are interested in studying far away. In other provinces, or those who are not able to go on a one-to-one study as normal, can apply for additional courses as well.

 

รับจ้างขนส่ง Delivery

พนักงานขนส่งนับเป็นอัตราสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ เพราะถึงแม้ทุกคนจะกักตัวอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การสั่งอาหารจากร้านอาหาร การสั่งสินค้าจากเว็บไซต์ออนไลน์มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมีพนักงานขนส่งคอยบริการส่งสินค้าให้ถึงมือเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น ถึงแม้อาจจะค่อนข้างเสี่ยงกับสถานการณ์ในช่วงนี้ แต่การรับจ้างขนส่งสินค้าต่างๆแบบ delivery ก็ทำให้มีรายได้เสริมได้

Transport personnel are a very important during this time. Because although everyone is mostly at home. But can’t deny that Ordering food from restaurants Orders from online websites are increasing. Therefore requiring more transport staff to deliver the products to the hands Although may be quite risky with the situation during this period But the contract of delivery of various types of goods can also provide additional income.

 

ขายของออนไลน์ Online Shopping Service

ถึงแม้ผู้คนจะเก็บตัวอยู่บ้านไม่สามารถออกมาจับจ่ายสินค้าได้ตามปกติ แต่เหล่าพ่าค้าแม่ค้าที่สินค้าสามารถจัดส่งเป็นพัสดุได้ ก็สามารถปรับตัวหันมาเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายสินค้าได้ เช่น เครื่องเขียน เครื่องสำอาง อุปกรณ์แต่งบ้าน และอีกมากมาย หากผู้ประกอบการหันมาปรับตัวใช้ช่องทางออนไลน์ขายของก็จะยังทำให้มีรายได้เข้ามา

Although people are kept at home and cannot go out to shop normally But the merchants that the products can be delivered as parcels Can turn to turn to online platforms to sell products such as stationery, cosmetics, home decoration and more. If entrepreneurs turn to adapt to online channels, sales will still bring in revenue.