สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล Emporium EmQuartier Sense of Thai

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ , กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ธนาคารออมสิน พร้อมพันธมิตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล” (Emporium EmQuartier Sense of Thai) เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ผ้าไทย และงานหัตถศิลป์ไทยสู่สากล  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ  นิทรรศการภาพถ่าย JEWELRY COLLETION ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายของผ้าไทย โดย 6 ร้านจิวเวลรี่ชั้นนำของเมืองไทย ได้แก่ GEMS PAVILION, GEM PEACE BY CHUCHAI, JASMIN, KARAT, RAJDAMRI GEMS, SINCERE อีกทั้งรับชมนิทรรศการชุดผ้าไทย โดย 6 ดีไซน์เนอร์จากแบรนด์ดัง ได้แก่ THEATRE, ASAVA, ISSUE, HOOK’S BY PRAPAKAS, WISHARAWISH และ TANDT  นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าผ้าไทย และหัตถกรรมชุมชนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

On the auspicious occasion of the 90th birthday of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother, 12 August 2022, The Emporium and The EmQuartier shopping centers in collaboration with The Support of Her Majesty Queen of Thailand, Department of Cultural Promotion, Government Savings Bank with partners Tourism Authority of Thailand and Muang Thai Life Assurance organized an event “Emporium EmQuartier Sense of Thai” to promote, inherit, and conserve Thai handicrafts to the Universality. Within the event, there was an exhibition in honor of Her Majesty Queen Sirikit, Her Majesty the Queen JEWELRY COLLETION photo exhibition inspired by patterns of Thai fabrics by 6 jewelry shops in Thailand, namely GEMS PAVILION, GEM PEACE BY CHUCHAI, JASMIN, KARAT, RAJDAMRI GEMS, SINCERE, Thai fabric clothes by 6 designers from famous brands, namely THEATRE, ASAVA, ISSUE, HOOK’S BY PRAPAKAS, WISHARAWISH and TANDT, including Thai fabric products and handicrafts from the Support Foundation of Her Majesty Queen of Thailand. This event will be held from 27 July to 14 August 2022 at The Emporium and The EmQuartier.