สุภาพสตรีผู้หลงรักผ้าไทย คุณธันยลักษณ์ พรหมมณี

เรียบเรียงโดย ศศิวิมล ภู่ระหงษ์ ภาพ บริพัตร ศรีโสภา

จากความรู้และความสนใจทางด้านแฟชั่นและเรื่องของธุรกิจทั้งหมดนี้ ได้เรียนหลักสูตรอะไรมาบ้าง 

หากถามถึงความรู้ด้านแฟชั่นในมุมมองวิชาชีพ ไม่มีค่ะ แต่ถ้าถามถึงความเข้าใจเรียนรู้จากประสบการณ์ในพื้นที่จริงของวงการแฟชั่นโดยบูรณาการสหวิทยาการกับการสังเกตและกระหายความรู้นั้น ก็พอมีอยู่บ้างในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในบทบาทของการเป็นลูกค้าของสินค้าแบรนด์จากต่างประเทศระดับโลก ในฐานะแขกคนพิเศษร่วมชมแฟชั่นโชว์ Christian Dior, Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Alexander McQueen, Balmain, Elie Saab, และในบทบาทของผู้เข้าร่วมงาน Exhibition Prada, Gucci, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Bvlgari, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels รวมถึงได้สัมผัสเนื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย (Accesories) ที่มีรูปแบบต่างกันในการส่วมใส่ และจากสังเคราะห์ประสบการณ์จึงประยุกต์ต่อยอดเป็นการออกแบบร่วมกับดีไซน์เนอร์ภายในประเทศไทยผ่านผ้าไทย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง เล็งถึงประโยชน์สาธารณะ สร้างความดึงดูดความดีงามและคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไทยให้เหมาะสมกับวิถีในแต่ละวัน ส่วนเรื่องธุรกิจวงการแฟชั่นมองว่าเป็นการกระจายหน้าที่และรายได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำรายได้ ความสนใจ สถานะทางสังคม หรือโอกาส ถึงบทบาทต่อกลไกที่เป็นองค์รวมของการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ครองตนและครองงานด้วยความรักซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ต่อการทำงานเป็นทีมเพื่อประโยชน์แบบส่วนรวม ตั้งแต่วิถีชุมชน วิสาหกิจชุมชน โรงงาน แหล่งผลิต วัตถุดิบ นักลงทุน ดีไซน์เนอร์ นักสร้างแรงบันดาลใจให้ดีไซน์เนอร์ (Muse) บุคลากรขับเคลื่อนบริษัท บริษัทขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร การตลาด สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ลูกค้า (Consumer) บุคคลมีชื่อเสียง นักร้อง นักแสดง นักฟุตบอล (Influencer) หอการค้า นักการเมือง ด้วยการหล่อหลอมกระบวนการผ่านการสื่อสารระดับตำนานบนสิ่งทอกับธุรกิจเครื่องแต่งกายบนวัฒนธรรมที่หลากหลาย เอื้ออำนวยในความเห็นต่างของแต่ละฤดูกาลหรือคอลเล็กชั่น และหากถามถึงหลักสูตรที่เรียนมา จบการศึกษาด้านบริหารการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Eastern Asia University, Fashion Followers Social Media and Blogging จาก Istituto Marangoni Milan, Discover The Haute Couture Capital Of Fashion at Istituto Marangoni Paris, The Master Class the French Crown Jewels from L’École to the Louvre Museum.

มีมุมมองไปในทิศทางใดบ้าง จากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม 

ในมุมมองหรือทิศทางจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการช่วยเหลือที่ต้องมีโครงสร้างที่เป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการจากการได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน

พระปกเกล้า เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อก่อเกิดความดีงามในสังคม ความเท่าเทียม และการบริหารความขัดแย้งเพื่อนำไปสู่สังคมสันติสุข การช่วยเหลือสังคมเป็นการเล็งเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ ของชุมชนที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จากทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังมีกรมหม่อนไหมที่ขับเคลื่อนสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการร่วมฟื้น ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และอนุรักษ์ผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยไม่สูญหายไปจากแผ่นดินไทย ที่มีอยู่ของแต่ละชุมชน

มีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการแต่งกายที่ใช้ผ้าไทยในปัจจุบัน   

เป็นการสื่อสารถึงศูนย์กลางใจของความศรัทธาในการภูมิใจที่เป็นพลเมืองไทย สะท้อนการสร้างพลังเมืองของไทย ทำให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การรวมกลุ่มเกษตรกรไทยใช้ไทยซื้อไทยขาย คืนกลับสู่สังคมไทย เล็งเห็นคุณค่าใน

อัตลักษณ์ของชุมชนที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จากการจัดการทรัพยากรภายในประเทศที่มีอยู่ของแต่ละชุมชนก่อให้เกิดรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตต่อครอบครัวที่ และส่งผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตั้งแต่เศรษฐกิจเกษตรกร ชุมชน ของประเทศไทย และการอยู่ร่วมกันในสังคมบนการยอมรับความหลากหลายของคุณค่าในอัตลักษณ์เฉพาะได้อย่างลงตัว

การเลือกผ้าไทยมาใช้นั้นมีประโยชน์ และมีคุณสมบัติที่เด่นชัดอย่างไรบ้าง 

การเลือกใช้ผ้าไทยนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การออกแบบ สีของผ้า ชนิดของผ้า เหมาะสมกับผู้สวมใส่ ผ้ามัดหมี่ คือผ้าในตำนาน เพราะการมัดไหมให้เกิดลวดลายไม่ซ้ำกันจึงสร้างความโดดเด่นเฉพาะตัว เนื้อผ้าไหม มีทั้งแบบอยู่ทรง คือจะแข็งรับกับ Pattern และผ้าไหมมัดหมี่แบบนิ่มพริ้วจะรับกับชุดที่ออกแบบมาเพื่อให้การเคลื่อนไหวเบาสบาย สำหรับผ้าไหมสีพื้นทอขนาด 2 เส้น ก็จะมีลักษณะที่ดูสากลมากขึ้น สำหรับผ้าไหมแพรวา เป็นการออกแบบชั้นสูงที่ทอลายได้อย่างละเอียดและมีหลายชั้น แค่พาดบ่าก็มีความโดดเด่นแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือผ้าไหม มีคุณสมบัติกันแสงแดดได้ดี แม้ไม่ต้องอัดกาวอีกด้วย

 

 

Khun Tanyaluck Prommanee The Lady who found Thai Silk her passion

Revise by Sasivimol Phurahong Photo by Boripat Srisopha

Khun Tanyaluck Prommanee, a skilled designer who utilizes Thai silk, talks about the importance of traditional clothing in Thai culture with the Thailanders, and also how Thai fabrics still play an important role in the everyday lives of Thai culture.

The Thailanders: As you are interested in fashion and business matters, what university degree did you receive?

Tanyaluck Prommanee: I graduated with a degree in International Business Management from Eastern Asia University. Beyond that, If you asked about my knowledge of fashion from a professional perspective, I would say that I have no such traditional knowledge. But if you asked about learning from experience by integrating interdisciplinary skills with observation and a thirst for knowledge, I’ve developed a deep understanding of the fashion world. In the past several years, in the role of being a customer of world-class international brand products as a special guest, I’ve attended the fashion shows of Christian Dior, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Balmain, Elie Saab, and acted as an exhibitor at exhibitions of Prada, Gucci, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Bvlgari, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels.

I’ve worked in collaboration with designers in Thailand and used Thai fabric, silk, cotton, to make sarongs for the public benefit. I strive to use my work to reduce inequality and to have a fully integrated business practice with love and honesty. To work in this industry for the common good requires working with a diverse group of people, including community enterprises, factories, raw material producers, investors, designers, motivators, company-driven personnel, transportation companies, hotels, restaurants, marketing departments, members of the media, customers, celebrities, and so on. We even communicate with the Thai Chamber of Commerce to determine how to best communicate the quality of local textiles and clothing businesses from the diverse cultures of Thailand. It facilitates differing opinions of each season or collection.

What are your thoughts on how to help society?

I believe it’s important to help communities become self-sufficient and sustainable. The Advanced Certificate Course in Promotion of Peaceful Society at King Prajadhipok’s Institute focuses on learning from real

experiences. For the benefit of the participatory public, to bring about goodness in society equality and the elimination of conflicts in order to make society peaceful is to recognize the value of self-reliant community identities from the natural and also the Queen Sirikit Department of Sericulture that drives the royal wishes of Majesty Queen Sirikit in jointly reviving, promoting, continuing, extending and conserving Thai fabrics and making Thai fabrics not lost from Thailand in each community.

What do you think about using Thai fabric for fashion today?

It communicates the pride of being a Thai citizen through the integration of Thai farmers, Thai products, customers buying Thai products, and returning profit back to Thai society to appreciate the identity of a sustainable self-reliant community. The management of local resources that are available in each community helps generate income to increase the quality of life for families in those communities while still allowing them to maintain their distinct identities.

What are the benefits and characteristics of Thai fabrics?

Selecting the best Thai fabric for a particular purpose depends on the usage, design, color, and the type of fabric that can be suitable for the wearer. Mudmee is the legendary cloth because of the tie of silk to create a unique pattern, thus creating a unique identity. It is hard to match with pattern, and soft silk. Mudmee is matched with outfits designed to provide light movement for plain silk that has a more universal appeal. Praewa silk is a high-class design with a detailed and multi-layered weave that is outstanding. The most important is silk that has good sun protection properties and which doesn’t use glue.