หมอกควันพิษทำให้มีการหยุดเรียนในประเทศไทย

(AFP/Getty Images)

จากการเกิดฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานครทำให้โรงเรียนกว่า 400 แห่งปิดทำการตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อปกป้องเด็กๆจากการสูดหมอกควันพิษ

เมืองหลวงของประเทศไทยกำลังเผชิญกับระดับมลพิษทางอากาศที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM2.5

ไอเสียจากการจราจร งานก่อสร้าง การเผาพืช และมลภาวะจากโรงงานต่างๆ

(AFP/Getty Images)

อย่างไรก็ตามความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาได้ล้มเหลว

รัฐบาลได้พยายามทำฝนเทียม และลดการจราจรลง โดยมีผลเพียงเล็กน้อย

ผู้ที่เฉลิมฉลองวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติหรือเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์หน้า ได้ถูกขอร้องไม่ให้เผาธูปหรือดอกไม้ไฟ

(AFP/Getty Images)

จากรายงานโครงการดัชนีคุณภาพอากาศโลก (AQICN) ดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร (AQI) อากาศในกรุงเทพในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 170 ซึ่งทำให้เป็นอากาศที่ “ไม่ปลอดภัย”

(AFP/Getty Images)

แต่นั่นก็ยังไม่ตรงกับผลจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่งขณะนี้มีค่าอากาศเสียอยู่ประมาณ 390 ซึ่งเป็นระดับมลพิษที่ “อันตราย”

(European Photopress Agency)

 

Bangkok: Toxic smog shuts schools in Thailand

(AFP/Getty Images)

Toxic smog in Bangkok has forced more than 400 schools to close for the rest of the week, to protect children from its harmful effects.

Thailand’s capital city is experiencing some of its worst-ever air pollution levels, caused by ultra-fine dust particles known as PM2.5.

Traffic exhaust, construction works, burning crops and pollution from factories are blamed for the haze.

(AFP/Getty Images)

Authorities’ efforts to clear the air have so far failed.

The government has tried seeding rain clouds, reducing traffic, and hosing down streets, with little impact.

Those celebrating the Lunar New Year holidays next week have been asked not to burn incense or light fireworks.

(AFP/Getty Images)

According to The World Air Quality Index project (AQICN), Bangkok’s Air Quality Index (AQI) is currently at around 170, making it “unhealthy”.

(AFP/Getty Images)

But that still doesn’t match New Delhi, which is currently hovering around 390, a “hazardous” level of pollution.

(European Photopress Agency)

Source: BBC News