หัวหน้าตำรวจ Minneapolis กล่าวว่า Derek Chauvin ละเมิดนโยบายในการจับกุม George Floyd

หัวหน้าตำรวจของ Minneapolis ได้ให้การว่าอดีตเจ้าหน้าที่ Derek Chauvin ละเมิดนโยบายของหน่วยงานในการบังคับใช้ในระหว่างการจับกุม George Floyd

หัวหน้า Medaria Arradondo กล่าวว่าวิธีที่นาย Chauvin จับกุมนาย Floyd นั้น ไม่เป็นไปตามวิธีการฝึกอบรม และ “ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและค่านิยม”

หัวหน้าได้ยิงนาย Chauvin และเจ้าหน้าที่อีกสามคนที่เกี่ยวข้อง หลังจากการเสียชีวิตของนาย Floyd เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

 

 

George Floyd: Minneapolis police chief says Chauvin violated policy

The police chief of Minneapolis has testified that ex-officer Derek Chauvin violated the agency’s policy on force during the arrest of George Floyd.

Chief Medaria Arradondo said the way Mr Chauvin restrained Mr Floyd was not in line with training and “certainly not part of our ethics and our values”.

The chief had fired Mr Chauvin and the three other officers involved days after Mr Floyd’s death last May.

By BBC News