องค์การอนามัยโลกเผยการติดเกมเป็นโรคชนิดหนึ่ง

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รวมการติดวิดีโอเกมไว้ว่าเป็นภาวะสุขภาพจิตอย่างหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยในการวินิจฉัยโรคและทางเลือกในการรักษาให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการักษาสุขภาพ

องค์การอนามัยโลกได้รวมเอา “การติดเกม” ไว้ในลิสต์โรคที่แสดงอาการและสามารถตรวจวินิจฉัยได้ โดยเรียกโรคนี้ว่าเป็นโรคที่ปรากฏร่วมกับโรคที่ตรวจพบจากการวินิจฉัยหลัก (ICD) ซึ่งผู้ให้ประกันสุขภาพใช้รหัสมาตรฐานการวินิจฉัยโรคนี้ในการจำแนกประเภทของโรคเพื่อการชำระเงินคืนด้วย

การเพิ่มลงไปในลิสต์รายการที่ใช้ในระดับสากลนี้เป็นไปเพื่อการวินิจฉัยและการให้เงินช่วยเหลือการรักษาผู้ติดวิดีโอเกมให้ครอบคลุมในวงกว้าง และเป็นจุดประสงค์ด้านการสาธารณสุขเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้เตรียมตัวในเรื่องนี้” ตามที่แผนกสุขภาพขององค์การสหประชาชาติเผย

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการวินิจฉัยแบบใหม่นี้จะส่งผลกระทบกับผู้ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จากพฤติกรรมการเล่นเกมซึ่งทำให้พวกเขาละเลยทุกสิ่งอย่างในชีวิต ติดอยู่แต่ในโลกเสมือน แม้แต่ปัญหาที่เกิดในโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นผลพวงมาจากการเสพติดเกมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นความขัดแย้งเรื่องการจำแนกให้เป็นโรคชนิดหนึ่ง

นักวิจารณ์บางคนยังคงยืนยันว่าการติดเกมไม่สามารถวินิจฉัยได้แต่เป็นอาการที่แสดงให้เห็นถึงภาวะต่างๆ เช่น โรคซึมเศร้า ออทิสติก หรือโรคไบโพลา และผู้เสพติดเกมก็มีจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่สนับสนุนให้จำแนกการติดเกมเป็นโรคอย่างหนึ่งนั้นออกมาโต้แย้งว่าสิ่งสำคัญควรต้องระบุการเสพติดเกมให้ได้โดยเร็วเพราะผู้ติดส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหรือผู้เยาว์ซึ่งยังไม่สามารถช่วยตนเองได้

 

Compulsive gaming recognized as disease by WHO

The World Health Organization has included addiction to video games in its list of mental health conditions. The move will help with diagnosis and treatment options for health-care professionals.

The Word Health Organization has included “gaming disorder” in its reference list of recognizable and diagnosable diseases known as the International Classification of Diseases (ICD). Health insurers whose reimbursements depend on its classifications also use the ICD.

The latest update to the international reference list means the diagnosis and funding for the treatment of people addicted to playing video games should become more widely available and “serve a public health purpose for countries to be better prepared to identify this issue,” according to the UN’s health agency.

The WHO says the new diagnosis affects those who have lost control over their gaming habits, leading them to neglect everything else in their lives, remaining stuck in virtual worlds even as problems in the real world resulting from their addiction become apparent.

Controversial classification

Some critics insist that gaming addiction is not a diagnosis in itself but rather a symptom of underlying conditions such as depression, autism or bipolar disorder and that the number of people genuinely addicted is very small. On the other hand proponents of the separate classification argue that it is important to identify video game addicts quickly because they are usually teenagers or young adults who don’t seek help themselves.

Source : http://m.dw.com/en/compulsive-gaming-recognized-as-disease-by-who/a-44275718?xtref=https%253A%252F%252Fwww.google.co.th%252F